Безплатна електронна библиотека

Конституция на Република България

Наслади се Конституция на Република България epub книги безплатно четене

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2015
РАЗМЕР: 12,25
ISBN: 9789547309661
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

...ародно събрание.Според нея България е парламентарна република ... Народно събрание — Конституция на Република България (2 ... ... .Тя е единна държава, в която не се ... „Конституция на Народна република България" от 1971 г. е заменена от „Конституция на Република България", приета юли 1991 г. Конституцията на Република България е основният закон на страната. Конституция на Република България Дата: 22.04.2016 | Вид: Конституц ... Конституция на Република България - Уикипедия ... . Конституция на Република България Дата: 22.04.2016 | Вид: Конституция Конституцията на Република България е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат КОНСТИТУЦИЯ на Република България . Обн., ДВ, бр. 56 от 13.07.1991 г., в сила от 13.07.1991 г., изм. и доп ... Конституция на Република България ... Република България е правова държава и държавната власт се осъществява при спазване на Конституцията и законите. Съгласно чл. 31 всяко лице, обвинено в ... ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. К О Н С Т И Т У Ц И Я Н А Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я (2) Чужденците, които пребивават в Република България, имат всички права и задължения по тази Конституция с изключение на правата и задълженията, за които Конституцията и законите изискват ... Омбудсман на Република България. След подписка до Омбудсмана: Диана Ковачева с препоръка до МРРБ и областния управител на Перник за спешни мерки срещу водна криза и в Радомир КОНСТИТУЦИЯ на Република България . Обн., ДВ, бр. 56 от 13.07.1991 г., в сила от 13.07.1991 г., изм. и доп ... Чл. 1. (1) (Доп. - ДВ, бр. 30 от 20...