Безплатна електронна библиотека

Закон за облагане доходите на физическите лица. В сила от 1 януари 2006г.

Bсички Книга, която можете да прочетете и изтеглите от нас

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2006
РАЗМЕР: 12,59
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

...Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв ... PDF В сила от 01.01.2007 г. - BSE-Sofia ... . Той посочи, че на годишна база това са 1500 лева, които са достатъчни семейството да плати лятната си почивка в някой от българските курорти.. С промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица се намалява ... 1. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) дейността от организир ... 【Закон за облагане доходите на физическите лица. В сила от ... ... ... 1. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) дейността от организиране на посочените в този закон хазартни игри; 2. приходите от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), които влизат в сила от началото на 2018 г., са регламентирани в § 45-49 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и ... ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА В сила от 01.01.2007 г. Обн. ДВ. бр.95 от 24 ... ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА в сила от 1 януари 2013 г. В Държавен вестник бр . 94 от 30 ноември 2012 г. бе обнародван Закон за 2. Данъчно третиране на доходите от лихви 1 На основание чл. 13, ал. 1, т. 8, 9 и 10 ЗДДФЛ, в редакцията на закона, действаща за 2010 г., необлагаеми са придобитите през годината доходи от: В случай че физическото лице не е подавало декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ за 2015 г., то задължително се облага по общия ред, регламентиран в данъчния закон за физическите лица, които не са ... Съгласно действащия Закон за данъците върху доходите на физическите лица дивиденти и ликвидационни дялове в полза на местно или чуждестранно физическо лице от източник в България, и ... ii ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ) 1. Преглед на промените в ЗДДФЛ, които са в сила от 1 януари 2019 г. и разглеждане на казуси по прилагането им, възникнали през ... - ДВ...