Безплатна електронна библиотека

Закон за счетоводството. Закон за независимия финансов одит

Най-добре Закон за счетоводството. Закон за независимия финансов одит PDF файлът можете да намерите тук

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2007
РАЗМЕР: 7,23
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

...акон за независимия финансов одит-архив Закон за счетоводството ... Закон за независимия финансов одит. ... . Закон за независимия финансов одит. Национални счетоводни стандарти 2017 Закон за счетоводството. национални счетоводни стандарти. закон за независимия финансов одит. коментар Закон за счетоводството. Закон за независимия финансо ... Закон за независимия финансов одит. ... . коментар Закон за счетоводството. Закон за независимия финансов одит ⚫ от 【Солотон】 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв. Сборникът съдържа актуалните текстове на новия Закон за счетоводството (2015) и на новия Закон за независимия финансов одит (2016). Настоящото издание включва и Националните счетоводни стандарти,… 4. документи за финансов одит - до извършване на следващ вътрешен одит и одит на Сметната палата; 5. всички останали носители - 3 г. (2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Закон за счетоводството 4. Закон за независимия финансов одит 5. Закон за корпоративното подоходно облагане 6. Закон за Данък добавена стойност 7. Кои лица подлежат на финансов одит. Изискванията за лицата, които подлежат на независим финансов одит са дефинирани в Закона за счетоводството и те са: - само от отчет за приходите и разходите, при условие че нетните им приходи от продажби за текущия отчетен период не надвишават 200 000 лв. и не подлежат на независим финансов одит. ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ - ДАМЯН ДАМЯНОВ - СИЕЛА. Настоящата книга съдържа актуални текстове от новия Закон за счетоводството (2015) и новия Закон за независимия финансов одит (2016). Закон за счетоводството. Закон за независимия финансов одит. Национални счетоводни стандарти 2017. Игрите на Немезида - Джеймс С. Поемане на ангажимент за финансов одит. Настоящия Закон за счетоводството се характеризира преди всичко със следното: - налице е отделяне в самостоятелен закон на въпроса за независимия финансов одит и за дипломираните експерт ... ЗАКОН за независимия финансов одит Обн. - ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г. ЧАСТ ПЪРВА ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Глава първа ПРЕДМЕТ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ Предмет Чл. 1. Този закон урежда: 1....