Безплатна електронна библиотека

Патентен данък 2006 - Стоян Гичев

Bсички Стоян Гичев Книга, която можете да прочетете и изтеглите от нас

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2006
РАЗМЕР: 9,29
ISBN: 19311 - 18514
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Стоян Гичев

Описание:

... или безкасово по съответната сметка ... Закон за облагане доходите на физическите лица Отм ДВ бр ... ... . Правила на форума Правила на форума Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на ... Тогава в този ЗОДФЛ поглеждаш таблицата за дължимия патентен данък за едно место, съответната зона (предполагам, че става дума за София) и виждаш какъв ще ти е патентния данък. Патентен данък дължа за следните де ... Определяне на окончателен годишен патентен данък за 2005г ... ... . Патентен данък дължа за следните дейности: ако предлагам места за настаняване с не повече от 20 стаи; ако имам заведения за хранене и развлечения (например - ресторант, кафе-сладкарница ... 44 21 00 - данък недвижими имоти, 44 24 00 - такса битови отпадъци, 44 23 00 - данък превозни средства 44 14 00 - патентен данък. 31.10.2016 Заповед на кмета >> За 2008 г. лицата, които се облагат с патентен данък, подават декларация по чл.61н, ал.1 от Закона за местните данъци и такси до 30 април 2008 г. сила от 01.01.2008 г.) патентен данък; 7. (нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) туристически данък; ... сила от 01.01.2006 г.) Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската ... ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР 2020 г.. І. ЗА ВСЕКИ МЕСЕЦ ЯНУАРИ. ЯНУАРИ До 10-ти януари: ЗКПО. 1. Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни или оператори на друга електронна съобщителна ... Това означава, че ако дадено данъчно задължено лице (ЕТ) извършва патентна дейност и оборотът му за 2006 г. не надвишава 50 хил. лв., но е регистрирано по ЗДДС, то вече няма да се облага с патентен ... Патентният данък се начислява, като с него се намалява текущата печалба срещу формиране на данъчно задължение по сметка Данъчни разчети с бюджета с аналитичност Патентен данък за 2010 год. Данък върху превозните средства. Чл. 52. С данък върху превозните средства се облагат: 1. (изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г.) превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република ... В Държавен вестник бр. 105 от 2006 г. е публикуван новият Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в сила от 01.01.2007 г. ... (патентен) данък ще се облагат само физическите лица, включително ... Данъчна декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък Рубрика Документи за изтегляне плоския данък, а именно 10-те процента данък печалба (2007 г.), кое- то бе последвано от плоските 10% данък върху доходите през 2008 г. Книги за финансисти: Патентен данък 2006 | CFO. Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече Дължимият туристически данък за календарния месец се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките....