Безплатна електронна библиотека

Данъчно облагане 2006 - Стоян Гичев

Стоян Гичев книги Данъчно облагане 2006 Epub ще бъде достъпен за вас, когато се регистрирате на нашия уебсайт

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2006
РАЗМЕР: 8,32
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Стоян Гичев

Описание:

...естта на прякото данъчно облагане: Намаление на данъка върху печалбата до 10% /15% през 2005 година/ България има сключени спогодби за избягване на двойно данъчно облагане (СИДДО) с около 70 държави, като една голяма част от тях съответстват на „Модела на данъчна спогодба за доходите и имуществото" на Организацията ... ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ... ... ... Данъчно облагане при напускане ... б. "в" от Директива 2006/112/ЕО, данъчно задължените лица, които не са установени на територията на страната, да подлежат на регистрация по закона от извършване ... Редът и необходимите документи за възстановяване на данъка са определени в съответната наредба на министъра на фина ... Данъчно облагане през 2007 г.: Закон за корпоративното ... ... ... Данъчно облагане при напускане ... б. "в" от Директива 2006/112/ЕО, данъчно задължените лица, които не са установени на територията на страната, да подлежат на регистрация по закона от извършване ... Редът и необходимите документи за възстановяване на данъка са определени в съответната наредба на министъра на финансите: Наредба Н-9 от 16.12.2009 г., Наредба № Н-10 от 24.08.2006 г. и Наредба № Н-12 от ... 18.05.2006 . Печалбата преди данъчно облагане за първото тримесечие нарасна с 45% до 194 милиона евро. Банкирането на дребно значително увеличи печалбата си преди данъчно облагане с 84% до 51 милиона ... Новият чл. 43 от Директива 2006/112/ЕС прецизира и разширява понятието за данъчно задължено лице относно прилагането на правилата за мястото на изпълнение и данъчното облагане при доставките ... Директива 2006/112/eО на Съвета 3, която е понастоящем в сила, предвижда тези преходни правила да бъдат заменени с окончателен режим на базата на принципа на данъчно облагане в държавата членка ... Съгласно чл.16, ал.1 от ЗКПО когато една или повече сделки, включително между несвързани лица, са сключени при условия, чието изпълнение води до отклонение от данъчно облагане, данъчната ... ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС. В сила от 01.01.2006 г. Обн. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г ......