Безплатна електронна библиотека

Смъртта е моята крепост - Сюзън Хил

Най-добре Смъртта е моята крепост PDF файлът можете да намерите тук

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2007
РАЗМЕР: 4,56
ISBN: 9789547612303
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Сюзън Хил

Описание:

Една же­на из­чез­ва в мъг­ла­та на Хъл­ма – об­ласт, из­вес­тна със сво­я­та уса­мо­те­ност и спо­кой­ствие. По­ли­ци­я­та не е уве­до­ме­на, за­що­то хо­ра­та обик­но­ве­но из­чез­ват по свое соб­стве­но ре­ше­ние. Но ко­га­то ед­но мла­до мо­ми­че, ста­рец и до­ри ку­че съ­що из­чез­ват, ни­кой ве­че не мо­же да от­ре­че, че в ти­хия град се случ­ва не­що ло­шо. Слу­ча­ят е по­ве­рен на мла­да­та по­ли­цай­ка Фрея Граф­хам, ко­я­то е но­ва в ра­бо­та­та си, от­да­де­на, ре­ши­тел­на и лю­боз­на­тел­на... ­до­ри по­ве­че от не­об­хо­ди­мо­то. Тя и тай­нстве­ни­ят де­тек­тив Сай­мън Съ­рей­лър се на­е­мат със за­да­ча­та да раз­пле­тат мис­те­ри­я­та зад зло­ве­ща­та се­рия съ­би­тия. От па­са­жи­те, раз­кри­ва­щи ума на уби­е­ца до пос­лед­ни­я за­ше­ме­тя­ващ об­рат “Смъртта е моята крепост” е май­стор­ски кри­ми­на­лен де­бют и пър­ва­та кни­га от обе­ща­ва­ща­та ве­ли­ко­леп­на се­рия за Сай­мън Съ­рей­лър.

...­ствие. Полицията не е уве­до­ме­на, за­що­то хо­ра­та обик­но­ве­но из­чез­ват по свое соб­стве­но ре­ше­ние ... 《Моята поръчка》| Книжарници Хеликон ... ... От пасажите, разкриващи ума на убиеца до последния зашеметяващ обрат "Смъртта е моята крепост" е майсторски криминален дебют и първата книга от обещаващата великолепна серия за Саймън ... Виж какво купуват клиентите на store.bg закупили "Смъртта е моята крепост". Поръчай своята книга от store.bg с бърза и ... 【Смъртта е моята крепост】 ИнфоДАР • Цена | Ciela.com ... ... Виж какво купуват клиентите на store.bg закупили "Смъртта е моята крепост". Поръчай своята книга от store.bg с бърза и евтина доставка до всеки адрес в България. Може да се каже… че това е моята крепост. Мъжът затвори очи, надвит от изтощение — и от облекчение. Юлий видя смелостта му и се изпълни с уважение. — Още не е, управителю — отвърна той. Смъртта е моята крепост — 0.0 от 5 (0) | sku: bkbkc01355. Автор: Сюзън ... „Цифрова крепост" е роман, написан от американския писател Дан Браун.В книгата се разкриват тайните на АНС (агенция ...