Безплатна електронна библиотека

Закон за електронните съобщения

Bсички Книга, която можете да прочетете и изтеглите от нас

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2007
РАЗМЕР: 10,8
ISBN: 9789547304352
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

Със закона се уреждат обществените отношения, свързани с осъществяване на електронни съобщения, при спазване принципите на: законоустановеност; ефективност; прозрачност и равнопоставеност; предвидимост; пропорционалност и обективност; обществено обсъждане; регулиране, независимо от използваните технологии; свеждане на регулаторното въздействие до минимално необходимото. Законът осигурява предпоставки за развитие на пазара на електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за създаване на условия за равнопоставеност на предприятията и насърчаване на конкуренцията, за защита на интересите на потребителите и на обществения интерес и за насърчаване развитието на единния пазар на електронните съобщения в Европейския съюз.

...ското наименвание и вида на регистрираното търговско дружество ... Депутатите приеха промени в Закона за електронните ... ... . Могат да се видят данни за седалището и адреса на ... 1. (доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г.) от ... Разкриването на педофилската група е щяло да бъде много по-рано, ако МВР е имало бърз достъп до данните за трафика по интернет, коментира вътрешният м... Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за елек ... Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ... ... ... Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (ЗЕС) е изготвен в изпълнение на ангажиментите на Република България като държава членка на Европейския съюз за въвеждане на мерки за ... Проектът на Закон за изменение идопълнение на Закона за електронните съобщения е изготвен в изпълнение на ангажиментите на Република България като пълноправен член на Европейския съюз ... Българският Закон за електронните съобщения скоро ще бъде изменен.Изменението ще предостави на Министерството на вътрешните работи неограничен, пряк достъп до личните данни на потребителите на Интернет и ... Закон за електронните съобщения БСП атакува в КС следенето на трафика на болни и поставени под карантина Lex News , преди 1 месец 586 18 Закон за електронните съобщения. Закон за електронния документ и електронния подпис. Наредба за електронните административни услуги. За консултации по технически въпроси при използване ... Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения (участваща) Поредна обществена дискусия по предложените от МВР промени в Закона за електронните съобщения ще се проведе днес. Тя е инициирана от вътрешната парлам... ТРАНСКЕЙБЪЛ ТВ. Дружество "ТРАНСКЕЙБЪЛ ТВ" ООД е предприятие осъществяващо обществени електронни съобщения по смисъла на ЗЕС (Закон за Електронните Съобщения). Предложеният проект на Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура е изготвен във връзка с въвеждане в националното законодателство на разпоредбите на Директива 2014/61/ЕС на Европейския ... Президентът Георги Първанов подписа указа за обнародване на Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, който предизвика......