Безплатна електронна библиотека

Човешкото тяло като предмет на вещни права - Стоян Ставру

Можете да го намерите тук Човешкото тяло като предмет на вещни права pdf книга

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2008
РАЗМЕР: 9,84
ISBN: 978-954-730-474-1
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Стоян Ставру

Описание:

Книгата на Стоян Ставру засяга една неизследвана в българската правна литература, но изключително интригуваща и актуална проблематика, която все повече ангажира интереса на съвременните хуманитарни науки като цяло. Книгата се фокусира върху вещноправните аспекти на проблема. Изследователският подход е този на сравнителното право – разглежда се чуждестранният опит и преди всичко този на англо-американската система, и се анализират възприетите български правни модели. Направен е детайлен преглед на българския законодателен режим на човешкото тяло, т.е. на пълното правно съдържание на властта върху него според различни по предмет и степен нормативни актове. Тази власт включва например правата на: физически контрол, на поемане на риск по отношение на човешкото тяло, на сексуална идентичност, правото на саможертва, включващо в себе си и правото на смърт с оглед осигуряване на органи, тъкани и клетки за донорство или правото за изразяване на несъгласие срещу послесмъртно донорство и др. Правото на физически (телесен) суверенитет се явява основна предпоставка за упражняването на редица основни човешки права. С. Ставру представя модерните теоретични идеи, свързани с правото на собственост върху човешкото тяло – есенциализъм, номинализъм, еклектизъм, социоконтекстуализъм, както и възгледите на патернализма и либерализма. Обсъдени са вещноправните аспекти и теоретичната интерпретация на имплантите, експлантите и изкуствено култивираните човешки органи, на клонирането, както и някои съображения на генетиката. Книгата е предназначена основно за практикуващите юристи и медици, за студентите по право и медицина. Тя ще бъде интересна и за всеки, който се интересува от юридическата гледна точка за властта, която човекът може правомерно да упражнява по отношение на своето тяло и отделените от него органи, тъкани и клетки.

...овешката култура към тялото проличава от обстоятелство, че показването на тялото - голото тяло, само по себе се възприема като форма на демонстрация ... Стоян Ставру - Уикипедия ... . Стоян Ставру е автор на книгите „Въпроси на етажната собственост" (2009), „Вещноправно действие на смъртта" (2008), „Човешкото тяло като предмет на вещни права" (2008), „Въпроси на българското ... Стоян Ставру е автор на книгите „Въпроси на етажната собственост" (2009), „Вещноправно действие на смъртта" (2008), „Човешкото тяло като предмет на ве ... Човешкото тяло като предмет на вещни права ... ... Стоян Ставру е автор на книгите „Въпроси на етажната собственост" (2009), „Вещноправно действие на смъртта" (2008), „Човешкото тяло като предмет на вещни права" (2008), „Въпроси на българското ... Свещеността на човешкото тяло лесно се осквернява по време на война, глад и робство. Но физическото страдание може са се приеме само когато е подчинено на духовна цел. Автор е на книгите „Човешкото тяло като предмет на вещни права" (2008), „Вещноправно действие на смъртта. Мъртвото човешко тяло преди и след погребението" (2008), „Въпроси на българското ... "Човешкото тяло като предмет на вещни права" се фокусира върху вещноправните аспекти на проблема. Заглавие: Човешкото тяло като предмет на вещни права. Книгата на Стоян Ставру засяга една неизследвана в българската правна литература, но изключително интригуваща и актуална ... Човешкото тяло като предмет на вещни права Стоян Ставру 10, 00 лв. разгледай За нас ... Учредяването на такива права е действие на разпореждане, наложено от икономически и политически съображения с визираните промени. Вж. Ставру, Ст. Човешкото тяло като предмет на вещни права. 7.При сливане в едно лице на собственика и плодоползвателя на вещта правото се прекратява. Щом като двете вещни права се съберат в лицето на един правен субект, плодоползването се прекратява. Игри на български език; Стратегически игри; Кооперативни игри; Ролеви игри; Игри с миниатюри; Игри с карти; Семейни и парти игри; Детски игри; Каркасон; Светът на баталия; Игра на тронове; Living ... Така вече над петдесет години след историческото решение на Върховния съд на ... стигайки и до една по-фундаментална тема като разглеждането на човешкото тяло като предмет на вещни права. ......