Безплатна електронна библиотека

Замърсяване и мониторинг на атмосферния въздух - Нина Николова

Нина Николова книги Замърсяване и мониторинг на атмосферния въздух Epub ще бъде достъпен за вас, когато се регистрирате на нашия уебсайт

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2008
РАЗМЕР: 9,36
ISBN: 9789546423283
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Нина Николова

Описание:

Учебно ръководствоТук е анализирана същността на проблема "замърсяване на въздуха", представени са целите и функциите на мониторинга на въздуха и са описани най-често използваните апаратури за измерване на замърсяването на въздуха.Характеризирани са условията за разпространение на замърсителите в атмосферата и последиците от замърсяването на въздуха за околната среда и живота на човека. Разгледани са глобални и регионални системи за наблюдение на качеството на атмосферния въздух и е анализирана връзката замърсяване на въздуха-изменение на климата.

...ъщност, цели и стратегии ... Замърсяване и мониторинг на атмосферния въздух - Онлайн ... ... . Националана мрежа за мониторинг... Основни източници на замърсяването в Бургас. Предоставяне на информация за качеството на атмосферния въздух на локално ниво. Политики за подобряване на качеството на атмосферния въздух... 03/05/1999г. за оценка и уп ... Замърсяване и мониторинг на атмосферния въздух - Онлайн ... ... ... 03/05/1999г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух и Наредба №12/15.07.2010 за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедурата е да се допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез намаляване наднормените нива на фини ... Основните източници на замърсяване на атмосферния въздух са автомобилният транспорт, изгарянето на твърди горива (дърва и въглища) в нивата на замърсяване на атмосферния въздух и постигане на екологичните цели, информация относно общинските програми за КАВ, мерките, заложени в програмите и Изследване качеството на атмосферния въздух в мониторинговия пункт на НИМХ - филиал Пловдив. Измерват се: серен диоксид (so2), азотен диоксид (no2) и общ прах....