Безплатна електронна библиотека

Отговорност на държавата за вреди, причинени на граждани - Васил Гоцев

Най-добре Отговорност на държавата за вреди, причинени на граждани PDF файлът можете да намерите тук

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2002
РАЗМЕР: 3,29
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Васил Гоцев

Описание:

В книгата се разглежда Законът за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани. Разкрива се обективният характер на тази отговорност, като тя се отграничава от деликатната отговорност по Закона за задълженията и договорите. Последователно се изясняват отговорността на държавата за дейността на администрацията и на правозащитните органи, регресната отговорност на физическите лица, причинили вредата, към държавата, обемът и границите на отговорността и някои процесуални въпроси.Предназначена е както за специалисти, така и за широк кръг читатели.

...ието (действието) на подзаконов нормативен акт в периода, преди той да бъде отменен като ... ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА ЗА ВРЕДИТЕ, НАСТЪПИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ... ... ... 95. Отговорност на държавата за вреди, причинени от граждани. Правна уредба. Фактически състави. Регресни претенции на държавата 1. І. МОНОГРАФИЯ - Отговорност на държавата за вреди, причинени на граждани в наказателния ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... . І. МОНОГРАФИЯ - Отговорност на държавата за вреди, причинени на граждани в наказателния процес, и механизмите за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от Закон за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ). Конституция на РБ и Институт на Отговорността. Държавата може и трябва да носи отговорност Отговорност на държавата за вреди. Отговорност за вреди произлезли от вещи - чл.50 ЗЗД - За вредите, произлезли от каквито и да са вещи, отговарят солидарно собственикът и лицето, под чийто ... В Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани (обн., ДВ, бр. 60 от 1988 г.; доп., бр. 59 от 1993 г.) чл. 9, ал. 2 думите "и органите на данъчната администрация" се заменят с ... (1) (Предишен текст на чл. 2, изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Държавата отговаря за вредите, причинени на граждани от органите на дознанието, следствието, прокуратурата и съда от незаконно:...