Безплатна електронна библиотека

Нови обекти на интелектуалната собственост - Борислав Борисов, Мария Маркова

Борислав Борисов, Мария Маркова книги Нови обекти на интелектуалната собственост Epub ще бъде достъпен за вас, когато се регистрирате на нашия уебсайт

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2002
РАЗМЕР: 8,34
ISBN: 954-494-492-3
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Борислав Борисов, Мария Маркова

Описание:

...е на нематериалните блага, които се закрилят като обекти на интелектуална собственост ... Обекти на интелектуалната собственост ... . Изясняват се тяхната правна природа и характерните им черти. Интелектуалната собственост се отнася до уникални творчески резултати, продукти на персоналната креативност и иновативност на човешките индивиди. Обществото осигурява юридическа закрила... Академичен състав - Проф. д-р Борислав Миха ... Лекции по Интелектуална собственост - проф. Виолета Цакова ... ... . Обществото осигурява юридическа закрила... Академичен състав - Проф. д-р Борислав Михайлов Борисов почетен ректор на УНСС CV Тел: (02) 862 94 97 e-mail: [email protected] Научни интереси: интелектуална собственост лицензиране на интелектуална собственост бизнес оценка на ... Купи онлайн Нови обекти на интелектуалната собственост - Колектив за 11,00 лв. от Galaxy.bg индустриална собственост - патенти, полезни модели, търговски марки и марки за услуги, географски означения, промишлен дизайн, домейн имена, топология, интегрални схеми, нови растителни видове и породи животни ... Книгата представлява общо изследване на нематериалните блага, които се закрилят като обекти на интелектуална собственост. Изясняват се тяхната правна природа и характерните им черти. Настоящият учебник разглежда интелектуалната собственост - същност, основни характеристики и механизми на действие на нейните обекти. Авторите Владя Борисова, Борислав Борисов имат многобройни публикации по темата. Фирма АГРО ПОА ИНВЕСТ АД на латиница "agro poa invest" с ЕИК/ПИК 119066766 е основана на 17 Април 2008 година с правна форма "Акционерно дружество" или на кратко "АД". Разработването и приемането на Национална стретгия за интелектуална собственост (НСИС) ще бъде силен знак, че българското Правителство признава важността на интелектуалната собственост ... Основните обекти на индустриалната собственост са: ∴ изобретения и полезни модели ∴ марки и географски означения ∴ промишлен дизайн ∴ нови сортове растения, породи животни ∴ топологии на интегрални схеми За съвременно развитие на интелектуалната собственост у нас говорим с приемането на 2 основните закона - Закон за патентите 1993 г. и ЗАПСП през същата. Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Този закон урежда обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците, ползвателите и ... През 80-те години в резултат на навлизането в обществения оборот на нови обекти на Интелектуална собственост - компютърни програми, музикални и други произведения в дигитален формат, домейн имена, се налага ... Полезният модел се нарича още "малко изобретение". Той е обект на интелектуалната собственост, но има спорове свързани с неразривната връзка на полезния модел от една страна с изобретенията и от друга има известни ......