Безплатна електронна библиотека

Патентен данък 2003 г. - Димитър Радонов

Bсички Димитър Радонов Книга, която можете да прочетете и изтеглите от нас

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2003
РАЗМЕР: 7,66
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Димитър Радонов

Описание:

...дължимия от физически лица и еднолични търговци патентен данък за упражнявани от тях дейности по Закона за местните данъци и такси, посочени в приложение № 4 към член 61з ... Патентен данък 2001 г. - kik-info.com ... . 01.1.2015 г. 31.12.2015 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) код по ЕБК: 0100 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) ... (патентен) данък 0 На 06.03.2002 г. и на 28.01.2003 г. е подновило регистрацията си в същото качество за 2002 г. и 2003 г. Поради недостатъчна информираност е пропуснало да се регистрир ... PDF сила от 01.01.2008 г.) патентен данък; ... ... (патентен) данък 0 На 06.03.2002 г. и на 28.01.2003 г. е подновило регистрацията си в същото качество за 2002 г. и 2003 г. Поради недостатъчна информираност е пропуснало да се регистрира в регистър БУЛСТАТ като лице ... Патентен данък ще се дължи до края на тримесечието, в което лицето се е регистрирало, а внесения патентен данък ще се приспадне при плащането на годишния данък върху доходите. Ако дейностите, които извършвам, подлежат на облагане с патентен данък, то трябва да подам данъчна декларация (декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък), до 31 януари на ... (2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за ремаркета на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т в размер, както ... Патентен данък; Условията и редът за облагане с този данък са разписани в Закона за местните данъци и такси. Деклариране и друго предоставяне на информация. Текущо: Данъчна декларация за облагане с патентен данък 42820; Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 42483; Списък на справките на НОИ 40498 (нова, ДВ, бр. 112 от 2003 г.; изм., бр. 17 от 2006 г. ... (патентен) данък се облагат лицата, извършващи дейностите, посочени в чл. 31 и 32, и с годишен оборот за предходната година до 50 хил. лв. Патентен данък ще се дължи до края на тримесечието, в което лицето се е регистрирало, а внесения патентен данък ще се приспадне при плащането на годишния данък върху доходите. - 2003 г. Тогава авансовият данък отново беше намален на 15%. Интересен е фактът, че в периода ... (патентен) данък От 2007 г. насам патентното облагане се прилага само по отношение на физическите ......