Безплатна електронна библиотека

ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. Кирил Димчев - М. Василева

ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. Кирил Димчев Можете да изтеглите книгата в pdf формат epub след безплатна регистрация

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА:
РАЗМЕР: 7,22
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: М. Василева

Описание:

...арианна (2018) Съвременни проблеми на обучението по български език и литература - 1 ... Езикознание и литературознание книги • Цени | Ciela.com ... ... . - 4. клас АСТАРТА Мандева, Марианна (2017) „МАЛКОТО ГОЛЯМО ЧЕТЕНЕ" - И В УРОКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (НАЧАЛЕН УЧИЛИЩЕН ЕТАП) сп. Анализ на писмен ученически дискурс. В: Съвременни тенденции в обучението по български език. Сб. в чест на 65-годишнин ... Методика на обучението по български език | Реферат от ... ... . В: Съвременни тенденции в обучението по български език. Сб. в чест на 65-годишнината на проф. Кирил Димчев. Булвест 2000 С. 2000 . Ангелова Т. Дидактически принципи и методи на обучението по български език Изборът на методи по бълг.ез. зависи от няколко фактора : 1)възрастовите особености; 2)от целите и задачите на обучението, например при Методика на обучението по български език 1. МОБЕ като наука. Цели и задачи на обучението по български език МОБЕ е наука, която е обвързана съдържателно с редица педагогически дисциплини като дидактика Документ от ... Анализ на писмен ученически дискурс. В: Съвременни тенденции в обучението по български език. Сб. в чест на 65-годишнината на проф. Кирил Димчев. Булвест 2000 С. 2000 Ангелова, Т. Обучението по български език като обучение по втори език - начален образователен етап. Непреднамерено изучаване на БЕ като втори език. ... Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Кирил Димчев. Обучението по български език в 5. клас на прогимназиалния етап е насо- чено към овладяване на базисни знания, умения и отношения, които са пред- Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д-р Радка Влахова, Университетско издателство „Св. Климент Охридски", 2019, ISBN:978-954-07-4700-2, 167-190 Национално академично издателство (Друга база (напишете Сборник в чест на 65 - годишнината на доц. д-р М. Петрова. Смолян.,с.133 - 142, 2015 г. 5. „Обучението в култура - цел и приложни технологии в съвременното литературно образование". на особеностите на обучението по български език на територията на гр. Ди-митровград. В рамките на проект 2)към НИД на СУ „Св. Климент Охридски" В обучението по български език се формира нагласа за съзнателно и непрекъснато усвояване и усъвършенстване на българския език, изгражда се в Научи повече за книгата "Сборник в чест на професор Петър Делев" и ако се ️ влюбиш в нея поръчай я с бърза и евтина доставка до избран от теб адрес. В: Съвременни тенденции в обучението по български език. Сб. в чест на 65-годишнината на проф. Кирил Димчев. Булвест 2000, С., 2000. html Роля на обучението по български език за интегрирането на ученици в двуезична среда. В: Български език и литература, кн.6, 2003. Teaching Bulgarian Language as a Native Language in the Perspective of Modernization of Education in Bulgaria. В обучението по български език в vii клас на прогимназиалния етап продължава овладяването на базисни знания, умения и Формиране на мотивация за учебна дейност чрез интерактивни методи и техники в урока по български език В: Отклонението като норма (Сборник в чест на проф. Р. Йовева), УИ „Епископ К. Преславски ......