Безплатна електронна библиотека

Обществено осигуряване 2004

Наслади се Обществено осигуряване 2004 epub книги безплатно четене

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2004
РАЗМЕР: 11,46
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

...нига-годишник за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително и допълнителното доброволно пенсионно осигуряване през 2018 г ... Информация за размерите на осигурителните вноски за ... ... . организации от бюджета на държавното обществено осигуряване, се отчитат като трансфери. § 2. За 2019 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване. 1. във фонд „Пенсии", съответно във фонд „Пенсии за ... Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за ... ... . § 2. За 2019 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване. 1. във фонд „Пенсии", съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69", на държавното обществено осигуряване; за лице по чл. 127, ал. 5, родено след 31 декември 1959 г., което не е упражнило правото на ... 12 ЗОВ върху база за осигуряване 100402 - 6.00 Месечна таблица за облагане с Данък общ доход - 2004 г. Месечен доход Данък до 120 лв. необлагаем от 120 лв. до 150 лв. 0 лв. + 12 % над 120 лв. Размерите на тези доходи се определят всяка година със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (чл. 6, ал. 2 от КСО). Със ЗАПОВЕД № ЗМФ-1275 от 19 декември 2016 г. № 1016-40-1347 от 12 декември 2016 г. е утвърден образец на „Справка за окончателния размер на осигурителния доход" по чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване към годишната ... Обществено осигуряване на лицата, изпратени на работа в чужбина, и на лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване (Загл. изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. ... До 1 март 2004 г ... Обществено осигуряване - понятие. Необходимост от обществено осигуряване. ... № 883/2004 г. Осигурителни правоотношения - понятие, правна характеристика, видове. ІІ. Социално осигуряване ... ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ПРЕДИШЕН ДЯЛ i - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г.) Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Обхват на осигуряването. Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 2 - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Пенсионни фондове, УПФ - виж на едно място всички фондове, в които можеш да се осигуряваш, Без Скрити Такси. Ориентирай се във финансовата джунгла. Сравни и спести на MoitePari.bg. Обществено осигуряване 2004 ⚫ от 【Нова Звезда】 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв....