Безплатна електронна библиотека

Закон за здравното осигуряване

Най-добре Закон за здравното осигуряване PDF файлът можете да намерите тук

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2018
РАЗМЕР: 12,36
ISBN: 9786192260613
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

Поместен е Законът за здравното осигуряване, с който се уреждат задължителното и доброволното здравно осигуряване и свързаните с тях обществени отношения – осигурени рискове, осигурени лица и техните права и задължения, здравноосигурителни вноски, обхват на медицинската помощ, изпълнители на медицинска помощ и медицински контрол. Включен е и Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. Поместено е релевантно извлечение от Закона за здравето в частта, уреждаща достъпността и качеството на медицинската помощ, правата и задълженията на пациента, медицинската помощ при спешни състояния, медицинската експертиза и контрола върху медицинското обслужване. В информационното приложение е поместен списък на международни договори и актове на правото на Европейския съюз в областта на здравното осигуряване и правата на пациента. Текстовете са анотирани с предишни редакции, с препращания към актове по прилагането на закона и между правни норми, поместени в сборника.

....12 ... Този закон урежда здравното осигуряване в Република България и свързаните с него обществени отношения ... PDF ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ Отразена деноминацията от ... ... . (2) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г., изм., бр. 60 от 2012 г., в сила - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) декларация за сумите за дължими осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, "Учителския пенсионен фонд", здравното осигуряване ... Закон за здравното осигуряване - в сила от 1.01.2020 г. Дата: 03.01.2020 (377,46KB) Закон за здравето - в сила от 01.01.2020 г. (1) ... ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ - Нормативни актове - econ.bg ... ... Закон за здравното осигуряване - в сила от 1.01.2020 г. Дата: 03.01.2020 (377,46KB) Закон за здравето - в сила от 01.01.2020 г. (1) (Предишен текст на чл. 1 - ДВ, бр. 101 от 18.12.2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Този закон урежда здравното осигуряване в Република България и свързаните с него обществени отношения. Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1 - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Този закон...