Безплатна електронна библиотека

Корпоративен данък 2004 - Цветан Станкулов

Наслади се Корпоративен данък 2004 Цветан Станкулов epub книги безплатно четене

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2004
РАЗМЕР: 10,52
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Цветан Станкулов

Описание:

...поративен данък се извършва в срока на подаване на ГДД - до 31 март на годината, следващата годината, за която се отнася подадената ГДД ... Деклариране и изплащане на корпоративен данък. Годишна ... ... . Дружеството е внасяло авансови вноски за корпоративен данък през 2012 г. Сборът от направените авносво вноски през 2012 г. надвишава дължими корпоративен данък, деклариран с ГДД през 2013 г. В сравнение с 2004 г. минимумът се увеличи с 20 лв. и стана 220 лв. Максим ... Деклариране и изплащане на корпоративен данък. Годишна ... ... . надвишава дължими корпоративен данък, деклариран с ГДД през 2013 г. В сравнение с 2004 г. минимумът се увеличи с 20 лв. и стана 220 лв. Максималният осигурителен доход за всички осигурявани се повиши от 1200 на 1300 лв. ... вече ще се облагат с корпоративен данък ... патентен и корпоративен данък. от Иван » 27 Юли 2004, 14:38 . Към колегите, работещи с данъци. Режимът на облагане на доходите на физическите лица, включително на едноличните търговци, се урежда с разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). През 2013 г. зависимата от селското стопанство африканска държава въведе 15% данък при източника, за да спре хората, които прехвърлят плащания към такива, които не са жители на страната. Алжир: 72,7% Ползването на правото на преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО от данъчно задължените лица, регистрирани като земеделски стопани, е обвързано с нормативните ... Следва да се отбележи, че приспадането на надвнесения корпоративен данък за 2003 г. може да започне от 1 януари 2004 г., т.е., в случай че предприятието има яснота относно неговия размер, то може да ... Чл.61а. (нов,ДВ,бр.153 от 1998 г.; изм.,бр.119 от 2002 г.; доп.,бр.107 от 2004 г.) Шестдесет на сто от корпоративния данък се преотстъпват на земеделските производители - юридически лица, за непреработената растителна и животинска ... Ниският корпоративен данък е едно от основните предимства за привличане на инвестиции в страната, при положение че иначе не можем да се сравняваме с по-напредналите икономически страни в ЕС. Внесеният корпоративен данък при прекратяването се приспада от дължимия годишен корпоративен данък за годината на прекратяването или от дължимия корпоративен данък за последния данъчен ... освобождаване от облагане с корпоративен данък по реда на ЗКПО изразявам следното становище: ЗКПО, чл.13,ЗДДС, чл.173, aл. 1,ППЗДДС, чл.107 ... приет от ХХХІХ Народно събрание на 15 септември 2004 г.-ДВ ... ЗКПО предвижда няколко различни данъка, касаещи юридическите лица - корпоративен данък ... По този начин Кипър се нарежда на пето място в Европа по нисък корпоративен данък. Следват България, Латви...