Безплатна електронна библиотека

Векторите – универсален и сигурен метод в равнината и пространството - Георги Паскалев

Можете да го намерите тук Векторите – универсален и сигурен метод в равнината и пространството pdf книга

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2004
РАЗМЕР: 11,22
ISBN: 9547790463
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Георги Паскалев

Описание:

...кторите - универсален и сигурен метод в равнината и пространството ... PDF Аналитична геометрия специалности Математика и Бизнес ... ... . Автор: Георги Паскалев Издателство: Архимед 5,90 лв. À plus 3 · Cle USB Multimediaction ... Вектори.Векторна база в равнината и пространството ... Вектори.Векторна база в равнината и ... ab+ad=ac примерно или с правилото за триъгълник.Колинеарни са когат ... Векторите - универсален и сигурен метод в равнината и ... ... ... ab+ad=ac примерно или с правилото за триъгълник.Колинеарни са когато векторите лежат на 1 права или ... • Векторен метод. При този метод положението на точката в пространството се задава rчрез радиус-вектора r с начало в някакъв неподвижен център О и край в точката М (фиг. 10.1) M O r Фиг. 10.1. Радиус ... Равнината s пресича повърхнината на призмата в Δ123 на която хоризонталната проекция е отсечка 1 2 2 2 3 2 р 2 и се слива с σ 2, Δ123∩ р в точките S' и S''. Това са точките в които правата пробожда ... Векторите-универсален и сигурен метод в равнината и пространството Подготовка за олимпиади №7 Подготовка за олимпиади №4 Подготовка за олимпиади №6 Numerical processes in differential equation Нули на полиноми Учебникът е одобрено със Заповед № РД 09-362/26.02.2009 г. на министъра на образованието и науката.Коригирано издание 2015 - 2016. Кои са предимствата на този учебник?следва изградения стил на авторите - написано е на достъпен и ... Виж откритите Козметика за търсене "infallible" в beauty.store.bg - магазинът за козметика и козметични продукти. Проектиране и ъгли в пространството А) Успоредно проектиране Нека са дадени равнината α и правата l, която я пресича ( Фиг. 11). През произ-волна точка A от пространството построяваме: откриването на координатния метод. Координатният метод се явява много ефективен и универсален способ за намиране на ъгли и разстояния между обекти в пространството. При векторния метод обикновено, освен базата, се избира и една точка О в равнината, която се нарича начало. Тогава на всяка точка М от равнината се съпоставя един вектор ОМ → , който се нарича ......