Безплатна електронна библиотека

Закон за сметната палата 2004

Можете да го намерите тук Закон за сметната палата 2004 pdf книга

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2004
РАЗМЕР: 7,58
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

... с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за Сметната палата - ДВ, бр ... Сметната палата: 14 партии не са подали финансови отчети ... ... . 35 от 22 април 2014 г. Лидия Руменова е избрана с 95 гласа "за", ГЕРБ не гласуваха. Лидия Руменова е новият председател на Сметната палата.Тя бе избрана със 95 гласа "за" и нито един против или въздържал се. (3) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Срокът за представяне в Сметната палата за одит и заверка ... Закон За Сметната Палата | Справочник | Cfo ... . (3) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Срокът за представяне в Сметната палата за одит и заверка на отчетите по ал. 1, т. 2 се определя от министъра на финансите съгласувано със Сметната палата. (4) (Изм. Борбата за Сметната палата взе да прилича на тази за ДАНС. И в двата случая беше променен цял закон, за да се ... Чл. 6. (1) (Предишен текст на чл. 6 - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Сметната палата при поискване от Народното събрание или от Министерския съвет дава становища по законопроекти за бюджети, по правителствени програми, финансирани с ... Финансови отчети за 2019 година не са подали 14 партии, съобщава Сметната палата, цитирана от БТА. Годишни отчети и списъци на дарители са подали 112 политически партии 41-вото Народно събрание приема нов Закон за Сметната палата, в сила от 2011 г., според който Сметната палата е в състав от председател и двама заместник-председатели. На 19 януари 2011 г. за ... (1) Изискването по чл. 25, ал. 1, т. 2 за одиторите, назначени в Сметната палата до влизането в сила на този закон, следва да бъде изпълнено в 6-месечен срок от приемането на правилата за условията ... ЗАКОН ЗА СМЕТНАТА ПАЛАТА ЗАКОН ЗА СМЕТНАТА ПАЛАТА Обн. ДВ. бр.109 ...