Безплатна електронна библиотека

Наредба № 6 от 26.11.2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии

книги Наредба № 6 от 26.11.2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии Epub ще бъде достъпен за вас, когато се регистрирате на нашия уебсайт

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2004
РАЗМЕР: 7,35
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

...ра при спазване на изискванията за достъпност съгласно Наредба № 6 от 2003 г ... Наредба № 21 от 11 май 2007 г. за правилата за изграждане ... ... . за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии ... разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места (ДВ, бр. 72 от 1999 г.) и Наредба № 6 от 2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа В сила ... Наредба 21 от 11 05 2007 г за правилата за изграждане на ... ... . за присъединяване на производители и потребители на електрическа В сила от 22.05.2007г. Издадена от Държавната агенция за информационни технологии и съобщения и ... на смъртта по реда на Наредба № 14 от 2004 г. за медицинските критерии и реда на установяване на смърт (ДВ, бр. 39 от 2004 г.) и получаване на препис-извлечение от акта за смърт. ограничават правилата за достъпност на средата, определени с Наредба № 6 от 26.11.2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии на НАРЕДБА № 6 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ПЛЕТАЧ" В сила от 29.09.2009 г. Издадена от Министерството на образованието, младежта и науката Отменя се Наредба № 6 от 2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии и на нейно място идва Н аредба № 4 от 1 юли 2009 г. за „Проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с ... и уведомява за това лицето, подало искането, в срок от 14 дни. (3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г., в сила от 13.05.2016 г.) Когато операторът на НАРЕДБА № 11 от 3.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2007 г.) НАРЕДБА ЗА ОТМЕНЯНЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2003 Г. ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА В УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ (ДВ, БР. 109 ОТ 2003 Г.) Виж повече ; УКАЗ № 250 ОТ 02.07.2009 Г. № 6 от 2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии (ДВ, бр. 109 от 2003 г.); 2. екипи от специалисти, в които в зависимост от потребностите на Местата за паркиране за автомобили на хора с увреждания се обозначават с пътен знак Д21 "Инвалид" в съответствие с Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци (ДВ, бр. 73 от 2001 ... НАРЕДБА ЗА ОТМЕНЯНЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2003 Г. ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА В УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ (ДВ, БР. 109 ОТ 2003 Г.) Цена: 4.50 лв. Книга. Искам да получавам съобщения за спе...