Безплатна електронна библиотека

Закон за насърчаване на инвестициите

Можете да го намерите тук Закон за насърчаване на инвестициите pdf книга

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2004
РАЗМЕР: 5,56
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

...рез 2002 г. На основание чл ... насърчаване на инвестициите ... .26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в 30-дневен срок от публикуването /до 19.03.2020г./ на настоящия проект на Наредба за насърчаване на инвестициите в община Белоградчик на интернет ... Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2 ... Статии за "Закон за насърчаване на инвестициите" в Дневник ... ... Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г.) Редакция към ДВ 28/2002: Чл. 6. (1) Чуждестранни лица, които имат право да извършват търговска дейност по националното си законодателство, могат да откриват в страната търговски ... в правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет днес от кабинета ... 17:45, 14 юли 10 / Дневник 1 Наредба № 24 - За насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Русе и издаване на сертификати клас В (Настоящата наредба е приета на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната ... ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 37 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 06.08.2004 Г.) 6. (нова - ДВ, бр. 42 от 2007 г.) издава сертификат за клас инвестиция и внася предложения в Министерския съвет за прилагане на мерки за насърчаване на инвестициите по реда на този закон. Чл. 11. (Изм. Закон за насърчаване на инвестициите ⚫ от 【Нова Звезда】 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв. условия за практикуване на спорт за високи постижения; 4. насърчава инвестициите за изграждането и управлението на спортните обекти и използването им в обществен интерес. Чл. 3. ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА В сила от 01.01.2002 г. Обн.ДВ.бр.112 от 29 Декември 2001г., изм.ДВ.бр ... Законът за насърчаване на инвестициите улеснява застрояването на защитената природа на България ... да върне в Народното събрание приетите поправки в Закона за насърчаване на инвестициите 2. С текста по чл. 10, ал. 3 се предвижда разработване на Стратегия за насърчаване на инвестициите. Предвижда ли се Стратегия за насърчаване на износа? ODIT.info - CIELA Нормативи - Закони - ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 37 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 06.08.2004 Г.) Министерският съвет одобри финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите за общините Русе и Кърджали. Правилникът за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта (ППЗНЗ) урежда статута и функциите на органите по заетостта, условията и реда за изготвяне и приемане на Национален план за действие по заетостта ......