Безплатна електронна библиотека

Процедури и приложни документи по социалното осигуряване - Стоил Гигов

Процедури и приложни документи по социалното осигуряване Можете да изтеглите книгата в pdf формат epub след безплатна регистрация

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2004
РАЗМЕР: 9,2
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Стоил Гигов

Описание:

...ларации обр. 1 и 6 в НАП, приложения към от Наредба Н-8 от 2005 г ... Социално осигуряване ... . Център за проектно осигуряване; Център по управление на качеството ... на техническа и методическа помощ при подготовката на научни и приложни проекти. В рамките на проект bg051po001- 3.3.06-0056 ... bg06rdnp001-19.288 - Мярка 5 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 7 ... НОИ спира картите за санаториум - Осигуряване - www ... ... .3.06-0056 ... bg06rdnp001-19.288 - Мярка 5 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 7.5) - "Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура" от ... Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование" - Компонент 2 е 33 млн. лева, от които 30 млн. лева по ОПРЧР и 3 млн. лева по ОПНОИР и се съфинасира от Европейския социален фонд. Дейностите по чл. 22 се извършват чрез една или няколко от следните процедури: социо-демографски данни, психологична експлорация, психологично интервю, психологични тестове и/или ... Данъчни консултации Консултации и съвети по въпроси, свързани с прилагане на данъчното законодателство, включително: корпоративен данък данъци върху разходите данъци при източника косвени данъци (ДДС и акцизи ... Всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към ... Процедури и приложни документи по Съдържание устройството на територията и строителството Процедура № 6 Инвестиционно проектиране в процеса на изработване на подробен устройствен план. Вписване в публичен регистър на годишни декларации по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (приемат се в Дирекции "Инспекция по труда") Процедури • 29 август 2012 Образци на фирмени документи по осигуряване на ЗБУТ и изисквани при проверки от Инспекция по труда. 4. "компетентен орган": по отношение на Република България - Министерството на труда и социалната политика или друг орган, в чиито компетенции влизат областите на социалното осигуряване ......