Безплатна електронна библиотека

Данъци 2005: ЗКПО, ЗДДС, ЗА, Хармонизация - Иван Дочев

Bсички Иван Дочев Книга, която можете да прочетете и изтеглите от нас

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2005
РАЗМЕР: 8,70
ISBN: 9549141083
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Иван Дочев

Описание:

...ъчно-счетоводен портал ... ODIT.info - Практика - Данъци ... ... Облагане на лично ползване по ЗДДС и ЗКПО Калкулатор: ... Осигуровки и данъци 2020 (таблица) ... Система за преход от НКПД 2005 към НКПД 2011. Цена: 9.60 лв. Книга. Експертни коментари за: - Философията на промените в преките и косвените данъци за 2005 г. - Новите трактовки за о ... ЗДДС, чл.26,ЗКПО, чл.204, т. 2 - Бг Анализ ... . - Новите трактовки за облагане на капитала на корпорациите - Режима на облагане на доставките на стоки и услуги ... Кръгла маса "Данъци 2005" 7 Април 2004 София - Стара Загора БТПП предлага при разработването на данъчния режим за 2005 година да бъдат съблюдавани следните принципи: . разширяване на облагаемата база и намаляване на ... Развити въпроси за данъци - ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДС приятно четене... Изпратен от: coolp на 2010-02-13 Добавен в: Теми по Финанси Приложение на ЗДДС във връзка с промяната на режима на облагане на лекарствените средства, в сила от 01.01.2002 г. ... ал.3 и чл.61д от ЗКПО за 2005 г. ... т.1 от Закона за местните данъци и такси за ... Balans.bg е проект, създаден и поддържан от Kreston BulMar. Ние от Kreston BulMar вярваме, че ако споделяме знанието си с професионалната общност ще ставаме все по-добри, защото самото споделяне те кара да даваш всичко от себе си, за да ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси, държавен вестник, правилници по прилагане Вече стана традиция ежегодно да се правят промени в българските данъчни закони. Последните изменения в преобладаващата си част, влизащи в сила от 01.01.2005 г., са многобройни, а част от тях - съществени. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за ... Ко­га­то е на­чис­лен ДДС съг­лас­но чл. 79, ал. 3 от ЗДДС по по­вод на неп­риз­на­та­та за це­ли­те на ЗКПО лип­са, раз­хо­дът за ДДС не е приз­нат за це­ли­те на ЗКПО и с не­го се пре­об­ра ... По-ниски данъци през 2005 г. искат работодатели ... (ЗДДС), в За-кона за корпоративното подоход-но облагаме (ЗКПО) и в Закона за облагане на доходите на физи-ческите лица (ЗОДФЛ). ... Изцяло по реда ... Промяната в ЗКПО е само една (чл. 28, ал. 4), като цели синхронизиране на текстовете на материалния данъчен закон с тези по смисъла на ЗДДС, свързани с непризнатите разходи за данък по ЗДДС в ... Същност - разчетите за този данък се уреждат от ЗКПО. Съгласно ЗКПО предприятията юридически лица , осъществяващи стопанска дейност, плащат КД /корпоративен данък/ в размер на 15% за 2005 и 2006 г.,10% за 2007г. ,19,5% за 2004 г.,23,5% за ... Данъци при източника, данъци върху разходите и алтернативни данъци съгласно ЗКПО. 52. Установяване на данъчни задължения и тяхното прихващане, възстановяване и изменение. Предвид това разпоредбите за право на приспадане на частичен данъчен кредит по чл. 73 от ЗДДС ще се прилагат, когато получените стоки или услуги се използват както за облагаеми доставки (по ... № 96-00-12 от 30.01.2020 г. относно: документиране на доставки с място на изпълнение на територията на друга държава членка по реда на закона за данък върху добавената стойност (зддс) Предмет на спора са установени задължения по ЗДД...