Безплатна електронна библиотека

Обществени поръчки. Нормативни актове/към 31.03.2005 г.

Можете да го намерите тук Обществени поръчки. Нормативни актове/към 31.03.2005 г. pdf книга

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2005
РАЗМЕР: 5,30
ISBN: 9546081108
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

...ила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в областна дирекция „Земеделие" Софийска област, одобрени със заповед на директора ... Министерство на финансите :: Документи ... ... Обществени поръчки - профил на купувача ... Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. ... Проекти на нормативни актове. повече >> АДРЕС: гр. Ловеч 5500, ул. "Търговска" 43 ет. 7. (нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) договорите за обществени п ... Обществени поръчки. Нормативни актове/към 31.03.2005 г ... ... . ... Проекти на нормативни актове. повече >> АДРЕС: гр. Ловеч 5500, ул. "Търговска" 43 ет. 7. (нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, както и приложенията към тях, с изключение на тези, които са публикувани като част от ... Обществени поръчки, открити през 2018 г. Обществени поръчки, открити през 2017 г. Обществени поръчки и публични покани, открити през 2016 г. Обществени поръчки и публични покани, открити през 2015 г. Обществени поръчки, стартирани преди 15.04.2016 г. № Номер в РОП Заглавие Статус Договор/и Дата на стартиране на поръчката ; 0095: id 9052763 Разработва проекти на нормативни актове от компетентността на министъра; ... Функции по дейност „Обществени поръчки" ... Решение № 8260 на Върховния административен съд от 2005 г. - бр. 79 от 2005 г ... Изпълнителят ще осъществява възложените му дейности съгласно изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. обществени поръчки, които са попадали в обхвата на чл. 3 преди изменението, се възобновяват от 17.04.2020 г. и приключват с изтичане на оставащата към момента на спирането част. Обществени поръчки открити преди 01 10 2014 г; Обществени поръчки, открити след 01 10 2014 г ... към 27.10.2015 г.Отменени със заповед № 5785з-773/20.05.2016 г. ... Нормативни актове и вътрешни правила ... Обществени поръчки чрез процедури по ЗОП, открити след 15.04.2016 г. (нов ЗОП) Обществени поръчки, възлагани чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица по чл.20, ал.3 от ЗОП Обществени поръчки, открити през 2018 г. Обществени поръчки, открити през 2017 г. Обществени поръчки и публични покани, открити през 2016 г. Обществени поръчки и публични покани, открити през 2015 г. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. СЪБИТИЯ. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ. ФОРМИ. ПРОЦЕДУРИ. Образец на допълнително споразумение към трудов договор ... Нормативни актове ... публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 03.06.20 ... обявени преди 01.10.2014 г. и с продължило изпълнение след 01.10.2014 г. ... Заповед № РД-02-03-71 гр. Габрово 09.05.2019 г. Заповед № РД-02-01-33 от 12.03.2019 г. Заповед № РД-02-01-52 от 10.04.2018 г. Заповед № РД-02-03-26 гр. Габрово 14.02.2018 г. Заповед № РД-02-03-142 от 31.07.2017 г. Заповед № РД-02-03-130 от 11.07 ... Стратег...