Безплатна електронна библиотека

Социално подпомагане и социални услуги 2005

Bсички Книга, която можете да прочетете и изтеглите от нас

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2005
РАЗМЕР: 9,74
ISBN: 9546081132
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

...тивни актове Производители Образование Спорт и туризъм Социални ... PPT ФОНД "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ... ... Предлагам хамалски услуги за гр. София Доставчиците на социални услуги трябва да подсигурят предпазни средства - дезинфектант за ръце, маски, шлемове, ръкавици и др. за служителите. Поръчай "Социално подпомагане и соц, услуги 2005 / Н ... PPT ФОНД "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ... . за служителите. Поръчай "Социално подпомагане и соц, услуги 2005 / Норм,акт,/старо/" от Христина Христова и др ... 1. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., в сила от 11.02.2005 г.) приходи от глоби за нарушения по Закона за социално подпомагане и по Закона за закрила на детето; Правната уредба, която третира процеса на лицензиране на доставчици на социални услуги за деца е регламентирана в Закона за закрила на детето (ЗЗД), Закона за социално подпомагане, Правилника за прилагане на Закона ... І. Социално подпомагане. Същност и форми на социалното подпомагане. - СП се изразява с предоставяне на помощи в пари или натура и оказване на услуги за задоволяване на основните жизнени потребности на лицата и ... Социално подпомагане и социални услуги-2005 г. : Коментари и разяснения. Административна практика. Процедури и приложни документи / Публикувано: (2005) Социално подпомагане : [Сборник]. създаване и развитие на социални услуги за деца, съобразно европейските политики в тази насока. През 2003 г. се приема дефиницията "специализирана институция", СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ... Законът за социално подпомагане (последно изменение - декември 2002 година) и Правилникът за неговото прилагане (последно изменение - април 2003 ... Чл. 76. (1) Дирекциите "Социално подпомагане" и общините координират дейностите по насочване за ползване на социални услуги, обменят информация и си оказват съдействие. Последните изменения в Закона за социално подпомагане бяха обнародвани в ДВ бр.120 от 29.12.2002 г. и са в сила от 01.01.2003 г. Правилникът за прилагане на Закона за социално подпомагане също бе изменен в съответствие с новите ... Социално подпомагане ... социална институция с предмет на дейност предоставяне на социални услуги в общността за 1612 лица, а именно приготвяне и доставка на храна по домовете със ... Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване" към Агенция за социално подпомагане. или . Натиснете бутона Заяви услуга....