Безплатна електронна библиотека

Облагането от корпорациите до ЕТ. Приложни модели - Цветан Станкулов

Наслади се Облагането от корпорациите до ЕТ. Приложни модели Цветан Станкулов epub книги безплатно четене

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2005
РАЗМЕР: 12,4
ISBN: 9549141055
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Цветан Станкулов

Описание:

...ходно облагане, според който: ... ODIT.info - Дискусия - Счетоводни аспекти на облагането на ... ... ... До определена степен те стимулират стопанската активност, но след като се наруши този оптимум на облагането, те имат негативно въздействие. Законова рамка ЗМДТ, чл.58, aл. 4 Изх. № 24-37-78Дата: 22.01.2016 год.ЗМДТ, чл. 58, ал. 4Относ ... Счетоводство за начинаещи • Книги • Цени | Ciela.com ... .01.2016 год.ЗМДТ, чл. 58, ал. 4Относно: прекратяване на данъчното облагане при отказ отправо на собственост върху превозно средствоПо повод на инициирано производство за ... Процедури и приложни документи ... свързани с облагането и декларирането на доходите на физическите лица през 2011 г. ... се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лв., като при това глобата се налага ... Приходите от дейността на ред 1 на Таблица 1 включват всички приходи от продажби плюс всякакви други приходи, произтичащи от дейността, по цени без ДДС и начислени акцизи, ако има такива. Основа за изчисляване на ДО е частта от уговорената превозна цена без ДО, която се пада на изминатото разстояние на територията на страната. Данъкът по принцип е 19 %. От 38 дни през 2017 - до 28 дни през 2018 г. Още Успешна, вдъхновяваща история: Силвия Павлова - български предприемач, е избрана в кампанията „Ready to Grow" на Европейската комисия От офиса на НАП в Габрово информират своите клиенти, че на 31 март 2015 г. изтича срокът за подаване на декларациите за облагане с корпоративен данък /декл. по чл. 92 от ЗКПО/. До този момент в габровския офис на агенцията са ... Доставка на услуга от регистрирана за целите на облагането в ЕС фирма ... Указание № МУ - 5 от 14.04.2020 г. на АОП: В периода от 13.03.2020 г. до 13.04.2020 г. са обявени общо 1505 процедури, от които е използвана ... В т. ІІІ 2.3. "Технически възможности" от обявлението за ОП не са включени някои изисквания към участниците, които, от друга страна, се съдържат в документацията за участие 2.1. Това е важна промяна, тъй като до 31.12. 2005 г. посочените разходи (картите за пътуване от местоживеене до месторабота) при наличие на обществен транспорт от местоживеене до месторабота се ... Същият е приет от Народното събрание на 2 февруари 2016 г. и обнародван в „Държавен вестник", бр. 13 от 16 февруари 2016 г. Законът е в сила от 15 април 2016 г., отменяйки Закона за Корпорациите и обществото. В България разминаването между това, което корпорациите дължат като данък от печалбата, и това, което физическите лица дължат от дохода си, не е толкова голямао, колкото в съседни страни ... Информацията, съдържаща се тук, от общ характер и не се отнася до конкретно състояние на никое лице или дружество. Независимо че полагаме усилия за представяне на точна и...