Безплатна електронна библиотека

Юридически размисли върху бъдещето на ЕС - Жан-Дени Мутон

Жан-Дени Мутон книги Юридически размисли върху бъдещето на ЕС Epub ще бъде достъпен за вас, когато се регистрирате на нашия уебсайт

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2010
РАЗМЕР: 11,27
ISBN: 9789540730257
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Жан-Дени Мутон

Описание:

Проф. Жан-Дени Мутон е сред най-изявените френски специалисти в областта на правото на ЕС. Преподава в Университета в Нанси, в Университета в Люксембург, в Европейския институт за публична администрация в Маастрихт, в Института за политически изследвания в Париж, в Белградския университет. Директор е на Департамента по юридически и политически науки на Европейския университетски център и на Къщата на страните от Централна и Източна Европа в Нанси. Почетен доктор на Софийския университет и кавалер на Ордена на почетния легион на Франция. Автор на множество публикации в областта на правото на ЕС и международното право. Проф. Жан-Дени Мутон има решаваща роля за установяването и развитието на пълноценно сътрудничество между Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски" и Юридическия факултет на Университета в Нанси. Личната му ангажираност е в основата създадената през 2008 г. първа по рода си магистърска програма по право на ЕС, която осъществяват в партньорство Софийският университет, Университетите в Нанси и Страсбург, с участието на преподаватели от редица други френски висши училища. Книгата „Юридически размисли за бъдещето на ЕС" е резултат от серия изследвания на проф. Мутон, развити в периода 2007-2009 г. Тя цели да намери отговор на три основни въпроса: • каква еволюция търпи ЕС;• какви отношения съществуват между Съюза и неговите държави-членки;• какви перспективи се очертават пред развитието на европейската интеграция през идните години?Особен акцент в изследването на проф. Мутон е поставен върху същността и развитието на института на европейското гражданство и върху най-новата практика на юрисдикцията на Съюза относно защитата на основните права и тяхното отношение с основните свободи на движение във вътрешния пазар. Съществен принос на разработката представлява анализът относно възникването и утвърждаването на принципа на зачитане националната идентичност на държавите-членки на ЕС - нов елемент от определящо значение в правната уредба на европейската интеграция.

...вание за нищожност на сделките ... Право на ЕС - Документ от документите.ком | Страница 32 ... . Това не означава, че законът може да бъде заобиколен само чрез извършването на ... Стратегията на ЕС за адаптиране към изменението на климата, приета през 2013 г. и оценена през 2018 г., е основен двигател на този процес на равнище ЕС. Както стратегията, така и ОСП ... PDF ДОКУМЕНТ ЗА РАЗМИСЪЛ ОТНОСНО бъдещето на ФИНАНСИТЕ НА ЕС ... . Както стратегията, така и ОСП дадоха ... „БЯЛА КНИГА ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА: РАЗМИСЛИ И СЦЕНАРИИ ЗА ЕС-27 ДО 2025 г." ЕРОПЕЙСКА КОМИСИЯ com (2017) 2025, 1 март 2017 г. София, 2017 г. Софийски университет "Св. Климент Охридски" Skip to main content. Университетът Икономическите отношения между ЕС и Китай все по-трудно могат да бъдат разглеждани в ......