Безплатна електронна библиотека

Граждански процесуален кодекс

Най-добре Граждански процесуален кодекс PDF файлът можете да намерите тук

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2010
РАЗМЕР: 6,34
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

С предишна редакция на текстовете Актуален към ДВ, бр. 26 от 6.04.2010 г.

...раждански процесуален кодекс ... Граждански процесуален кодекс - част 3 ... ... които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс. 6. Наредба за жилищните нужди на длъжника и членовете на неговото семейство ... ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС . ЧАСТ ВТОРА ИСКОВО ПРОИЗВОДСТВО . ДЯЛ ПЪРВИ ПРОИЗВОДСТВО ПРЕД ... Граждански Процесуален Кодекс ... . ДЯЛ ПЪРВИ ПРОИЗВОДСТВО ПРЕД ПЪРВАТА ИНСТАНЦИЯ . Глава десета x. Подсъдност. Чл.79. Граждански процесуален кодекс (18. издание 2020 г.) 6 ,90 лв. Безплатна доставка за страната! Чл. 88. (1) Гражданският иск в съдебното производство се разглежда по правилата на този кодекс, а доколкото в него няма съответни правила, се прилага Гражданският процесуален кодекс. ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Обн., ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., изм. и доп., бр. 50 ... По този ред се разглеждат и молбите за спиране на изпълнението по от отменения Граждански процесуален кодекс, когато изпълнителният лист е издаден по молба, подадена до 1 март 2008 г., както и ... забелязва негативна кампания срещу новия Граждански процесуален кодекс (ГПК), който влезе в сила ... 1 март 2008 г. Този кодекс замени предишния, приет през 1952 ... Сборникът е актуализиран към 01.01.2020 г. Съдържание: - Граждански процесуален кодекс - Закон за правната помощ - Закон за медиацията - Закон за международния търговски… Обн., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., бр. 64 от 7 ... България си няма граждански кодекс, а има нужда от нещо систематизирано, което да обхване материята. И това е предложение за граждански кодекс на Република България. В него са обединени 6 закона и семейния кодекс ... Граждански процесуален кодекс Министерството на правосъдието предлага: Дистанционно изслушване на страни, свидетели, вещи лица и превод влизат в ГПК, АПК и НПК Настоящото издание е десето поред и второ изцяло по новия Граждански процесуален кодекс. Сериозните изменения в нормативната уредба, както и натрупването на тълкувателна практика на ВКС ......