Безплатна електронна библиотека

Коментар на Кодекса на международното частно право - Весела Станчева-Минчева

Коментар на Кодекса на международното частно право Можете да изтеглите книгата в pdf формат epub след безплатна регистрация

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2010
РАЗМЕР: 8,92
ISBN: 978-954-730-663-9
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Весела Станчева-Минчева

Описание:

Книгата съдържа коментар на основните разпоредби и нанормите относно приложимото право, съдържащи се в Кодекса на международноточастно право. Разглеждат се предметът и общата характеристика на КМЧП, принципътна най-тясната връзка, съотношението с международните договори, международнитеактове и други закони. Изясняват се институтите на квалификацията, препращането,приложимото право на държава с няколко правни системи, въпросите на промяната накритерия на привързване, установяването на съдържанието на чуждото право,тълкуването и прилагането на чуждото право, обществения ред, особенитеповелителни норми и взаимността. Последователно се проследявамеждународночастноправният режим на субектите – физически лица,юридически лицаи неперсонифицирани образувания, правните сделки, представителството ипогасителната давност, вещните права и правата върху обекти на интелектуалнатасобственост, семейните отношения, наследствените отношения, договорнитеотношения и извъндоговорните отношения. Книгата предлага и коментар, всъпоставка със съответните разпоредби на КМЧП, на стълкновителните норми,въведени с Конвенцията за приложимото право към договорите от 1980 г., сключенамежду държавите-членки на Европейската общност (т.нар. Римска конвенция) и сключовите регламенти на Европейската общност в областта на международното частноправо –Регламент № 864/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли2007 г. относно приложимото право към извъндоговорни задължения („Регламент РимІІ”), Регламент № 593/2008 на Европейския парламент и Съвета от 17 юни 2008 г.относно приложимото право към договорни задължения(„Регламент Рим І”), както иРегламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. относнокомпетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебнирешения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка.Книгата епредназначена за практикуващи юристи, застуденти от юридическите факултети и за всички, които се интересуват от теориятаи практиката на международното частно право. Весела Станчева-Минчева е доктор по право иадвокат.

..., принципът на ... Коментар на Кодекса на международното частно право ⚫ от Весела Станчева-Минчева 【Сиби】 978-954-730-663-9 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв ... store.bg - Закупилите книгата "Коментар на Кодекса на ... ... . Книгата съдържа коментар на основните разпоредби и на нормите относно приложимото право, съдържащи се в Кодекса на международното частно право.Разглеждат се предметът и общата характеристика на КМЧП, принципът на ... Книгата съдържа коментар на основните разпоредби и на нормите относно приложимото право, съдържащи се в Коде ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... .Разглеждат се предметът и общата характеристика на КМЧП, принципът на ... Книгата съдържа коментар на основните разпоредби и на нормите относно приложимото право, съдържащи се в Кодекса на международното частно право. Цена: 27.00 лв. Книга. Книгата съдържа коментар на основните разпоредби и на нормите относно приложимото право, съдържащи се в Кодекса на международното частно право. Разглеждат се предметът и общата характеристика на ... Описание. Съпоставка с актове на европейското право. Книгата съдържа коментар на основните разпоредби и на нормите относно приложимото право, съдържащи се в Кодекса на международно...