Безплатна електронна библиотека

Книжовното наследство на българи на гръцки език през XIX век - том1 - Оригинали - Афродита Алексиева

Най-добре Книжовното наследство на българи на гръцки език през XIX век - том1 - Оригинали PDF файлът можете да намерите тук

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2011
РАЗМЕР: 12,18
ISBN: 9789546171030
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Афродита Алексиева

Описание:

Двуезична книга на български и гръцки езикПървият томсъдържа оригинални прои дения, a вторият - преводи. И в двата томатекстовете са разделени в два подраздела: проза и поезия. В раздела„Оригинална проза" материалите са разпределени в подраздели по вид илижанр, а във всеки подраздел - по хронологически принцип (макар че къдебяхме принудени да го нарушим).Едининтересен феномен в българския културен процес през Възраждането екнижовната дейност па българи на гръцки език. Тя е обусловена отцялостния културен ЖИВОТ на Калканите и специално от създалите се вбългарските земи условия през този период. Формрането на голяма част отпредставителите на българската възрожденска интелигенция в гръцкипросветни центрове от първата половина на XIX век им дава възможност даовладеят гръцкия език, да се запознаят с идеите на гръцките просвещепскидейци и чрез гръцката книжнина да влязат в достъп с научните постиженияна Западна Европа. Билингвизмът е характерно явление за тезиинтелигенти. Те до такава степен овладяват гръцкия език, че създават нанего лично творчество, преводи на поетични и драматични творби,художествена проза, научна литература, преводна и оригинална учебнакнижнина, оригинални и преводни научни съчинения - исторически,филососки, в областта на естествените науки. А през втората половина настолетиего, когато пред тях стои въпросът за извоюване самостоятелносттана Българската църква, те излагат църковната политика и своитесхващания и на гръцки, за да бъдат по-добре разбрани от представителитена Цариградската патриаршия. Гръкоезична книжнина са създали следните възрожденски дейци: НиколаПиколо, Атанас Богориди, Петър Берон, Иван Сели-мински, КонстантинФотинов, Неофит Рилски, Райно Попович, Иван Добровски, Иван Димитриевич,Иван Симеонов, Дамаскин Рилец (Велешки), Антон Киряков (които творятглавно през първата половина на XIX век), Григор Пърличев, ГаврилКръстевич, Одисеи поп Николов (Симеон Варненско-Преславски митрополит),Марко Балабанов, Григорий Немцов, Иван Чомаков, Иван Горанов, ПетърБояджиев, Петър Протич (през втората половина на XIX век). Задача на настоящото издание е да бъде събрана в няколко тома повъзможност най-пълно гръкоезичната книжнина, създадена от българи презпериода на Възраждането, при това в оригинален вид (на гръцки език) спаралелен превод на български (съответно с коментар и бележки потекстовете), за да се изгради една по-цялостна представа за товатворчество, за да може да се проучи по-задълбочено в неговото жанрово итематично разнообразие, езикови особености и да се намери подобаващотому място в балканския културен процес. Едностранното представяне натекстовете само в български превод, както са повечето от публикуванитедосега, по наше мнение не може да създаде вярна представа за оригинала. Материалите в първите два тома са главно литературни: художественалитература, история на литературата, дописки за периодимни издания,слова, речи, диалози, изорапи сентенции, опнеш жития, предговори.

...т тома, том 3 - Папството и българите през средновековието , Истинската българска история - Български - гръцки за начинаещи | български - гръцки Езиков аудио курс Да научим лесно и бързо гръцки с MP3 езиковите курсове на book 2!Тук ще намерите гръцки като чужд език в 100 лесни урока (100 от тях - безплатни) ... Българската Култура Xv-xvii Век ... . Заключението на Вентрис и Чадуик е категорично - линейното писмо Б от периода 1500-1200 г. пр. Хр., е написано на древен гръцки диалект, т. е. през тази епоха на остров Крит вече присъстват гърци. и да се желае по-добро и по-достойно представяне на книжовното наслед- ... Книжовно наследство на българи н ... Българите, книжовността, езикът на XIX-XX век | Ozone.bg ... . Заключението на Вентрис и Чадуик е категорично - линейното писмо Б от периода 1500-1200 г. пр. Хр., е написано на древен гръцки диалект, т. е. през тази епоха на остров Крит вече присъстват гърци. и да се желае по-добро и по-достойно представяне на книжовното наслед- ... Книжовно наследство на българи на гръцки език през xix век. Т. i. Оригинали. С.: Гутенберг, 2010, с. 410-419 (гръцки текст), 420-428 ... Разглеждането на различните аспекти от формирането на националния език и на науката за него е пряко свързано с цялостното изследване на спецификата на българската национална идентичност. създаденият през девети век книжовен език е български по произход. Той се разпространява първоначално в Моравия и Панония. След смъртта на Методий през 885 г. БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА xv-xvii ВЕК. Налагането на османското владичество в българските земи в края на xiv век забавя естествените пътища за обществено-политическо и икономическо развитие на българския народ. Миграцията на гръцкото население, обитаващо българските земи през Χviii-xix...