Безплатна електронна библиотека

Есета по културна и социална антропология на българите - Томислав Дяков

Можете да го намерите тук Есета по културна и социална антропология на българите pdf книга

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2010
РАЗМЕР: 5,91
ISBN: 9789540729589
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Томислав Дяков

Описание:

Повече отсто и петдесет са най-известните определения за култура, но почти всичкисъдържат „социетален" и културен аспект, поради убеждението, кактотвърдят Крьобер и Парсънс, че цялото човешко поведение е социокултурно. Есетата в тази книга, както и повечето трудове по културна и социалнаантропология, търсят отговори на въпросите Защо сме такива, как даразбираме себе си и другите, каква е фолклорната ни култура и каквиценности са заложени в нея. Тази проблематика предопредели и структуратана изследването. Първата част - „Българският характер" е разгърната в три текста, коитоса ситуирани (условно) успоредно един на друг. Основният текст е този наизложението, вторият, доуточняващ, се съдържа в бележките и третият етози, който е маркиран като допълваща библиография. Най-добрият прочитвероятно би бил едновременният: така биха изпъкнали значенията наинтертекста, получен от различните нива на диалогичност. Всъщност,най-правилно е цялата тази част да бъде представена като диалог - междуразлични творци, между тях и народа ни, между автора и читателите, дорикато диалог между различни култури. Независимо че фактите са изложени небезпристрастно, научният обективизъм намира обобщения в зоната наоптималната точност, маркирайки социалната природа на българина. Във втората част - „Българската фолклорна култура" се изследват основнифакти от традицията и същевременно се изясняват връзките им съссъвременността. Анализът на културата - материална и духовна, делнична ипразнична, колективна и индивидуална води до по-добро познание занарода ни; всъщност, и по-добро самопознание. Тук са щрихирани основнипараметри и проявления на фолклорната култура; анализира се и средата, вкоято се заражда и функционира всяко едно социокултурно явление(неделимо единство на дейност и ценност). Есетата са базирани върху голям емпиричен материал и важна идея вцялостното изследване е идеята за синкретизъм на текст и контекст,спрямо която фактите се изясняват в хода на тяхната социокултурнаприрода.

... на проф. дфн Искра Христова-Шомова - Филология - СЪДЪРЖАНИЕ Уводни думи Думи от Искра А ... Антропология Start.bg ... . Димитрова. Паралелни пасажи от коментарите върху Битие в Златоструй, Шестоднев и Симеоновия сборник А. Департамент „Антропология" на НБУ е създаден през 1992 г. Той има принос за въвеждането и утвърждаването на две нови за България университетс ... store.bg - Есета по културна и социална антропология на ... ... . Той има принос за въвеждането и утвърждаването на две нови за България университетски програми - „Антропология" и „Artes Liberales", за ... Есета по културна и социална антропология на българите Издателство: УИ "Св. Така Иван Шишманов - основоположник на българската народоука, е д-р на философските науки (Университета в Лайпциг), проф. по всеобща литературна и културна история и по сравнителна ... Културата и културните ценности на един народ и на едно общество по начина както тя е представена и мисловно осъзната по ред, за да бъде правилно иннтерпретирана спрямо нейното значение, е сума от текстове, които ... АНТРОПОЛОГИЯ НА БЪЛГАРИТЕ. БЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОР. КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ . Предмет и задачи на антропологията. Антропологията в системата на обществените науки. Що е антропология. (КУЛТУРНА И СОЦИАЛНА АНТРОПОЛОГИЯ НА ЮГОИЗТОЧНА ... (по времето на проучването), не променя факта, че те извършват рационална ... действителност и икономическия обмен във всекидневието на ... Те се възприемат през призмата на съответната социална принадлежност и система от убеждения на ау- диторията - етнос, религия, пол, възраст, културна традиция, семейна и приятелска среда ... Курсова работа по Социална Антропология на тема: "Проститутката в традиционното общество и днес" Едуард Фукс "Илюстрирана история на нравите"...