Безплатна електронна библиотека

Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза - Сборник

Можете да го намерите тук Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза pdf книга

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2011
РАЗМЕР: 6,74
ISBN: 9789545356421
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Сборник

Описание:

Сборник „Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза " ереализация на тази интересна идея - за първи път у нас да се привлекатавтори от най-различни български университети, има за цел да представиширок кръг проблеми на теорията и практиката на туризма на фона насветовната икономическа криза, засегнала сериозно туристическатаиндустрия. Много от предложените от авторите теми имат не само практико-приложенхарактер, но и привличат вниманието с конкретни решения и идеи заразвитие на туризма в условията на икономическа криза. Именно със своятаинтердисциплинарност и иновативност, те представляват интерес не самоза студентите, изучаващи днес туризъм в българските университети иколежи. С представените съвременни изследвания, прогнози и решениясборникът е полезен за туристическия бизнес, за мениджърите в туризма,за представителите в различни държавни структури и неправителствениорганизации, за всички, които обогатяват своята квалификация и знания ведна от най-динамичните световни индустрии. Изданието е предназначено за университетите и колежите, които подготвятбъдещи мениджъри и специалисти по туризъм, за студентите от различнитебакалавърски и магистърски програми по туризъм в България; задипломантите и докторантите, както и за всички в туризма, които знаят,че именно в този бизнес професионалният успех е невъзможен безформулата: обучение през целия живот...

...гура 1. Разходи в бизнес процесите през 2010 г ... Българската конкурентоспособност в условията на криза ... ... . [8] Промяната в компанията не е линеен процес, при който крайният резултат може да се види ясно от точката на стартиране. Осъществява се в условията на икономическа криза, която няма аналог. 4 Отговор № 462 Туризмът - предизвикателств ... Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза ... . 4 Отговор № 462 Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза Отговор № 463 ... Предмет на настоящата магистърска теза е възможностите за развитие на подобна политика и стратегия, свързана с икономика на споделянето в сектор „Туризъм" и обслужващия туристически сектор браншове и индустрии... Анализиране на спецификата на съвременните кризи и разграничаване на основните етапи и жизнен цикъл на развитие. • В рамките на курса се проследява управлението на кризисни комуникации ... Председателят на УС на БТПП Цветан Симеонов днес се е обърнал към вицепремиера Томислав Дончев, по повод предложено допълнение към ПМС № 162/2016 г. по мерките по чл. 21 от Законa за мерките и действията по време на ......