Безплатна електронна библиотека

Годишник на Нов български университет 2010 - Колектив

Bсички Колектив Книга, която можете да прочетете и изтеглите от нас

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2011
РАЗМЕР: 6,74
ISBN: 13108670
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Колектив

Описание:

СЪДЪРЖАНИЕ ДЕПАРТАМЕНТ „АРХЕОЛОГИЯ" • Боян Думанов. „Чужди"лементи сред източногерманските паметници от Тракия и Дакия ДЕПAPTAMEHT „ИКОНОМИКА И БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ" • Панел Кьосева. Извършен ли е индустриален преврат в България от Освобождението до войните? ДЕПAPTAMEHT „ИНФОРМАТИКА" • Димитър Шикаланов. Изчисляване на средно аритметично на претеглени оценки с електронна таблица • Юлиана Пенева, Станислав Иванов. Смесеният тип на обучение - необходима стъпка в университетското образование по информатика ДЕПАРТАМЕНТ „ИСТОРИЯ" • Пламен С. Цветков. Светът на мегамитовете ДЕПАРТАМЕНТ „ИСТОРИЯ НА КУЛТУРАТА" • Ирина Генова. Историзиране на балканските модернизми. Българският случай Милена Беновска-Събкова, Велислав Алтънов. Евангелската конверсия сред ромите в България: между капсулирането и глобализацията • Океана Минаева. Преславското златно съкровище: пресечна точка на Изтока и Запада в края на първото хилядолетие сл. Хр ДЕПАРТАМЕНТ „МУЗИКА" Георги Арнаудов. Музикалният минимализъм. Произход и начини на употреба ДЕПАРТАМЕНТ „ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ" Антоний Тодоров. Институционално-културен комплекс, или за връзката между политически институции и културна среда Живко Минков. Кризата на европейските социални модели: влиянието на постнационалната среда Соня Хинкова. Международните отношения между двете световни войни ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО" • Ивайло Стайков. Понятие за дискриминация в трудовите отношения • Ралица Костадинова. Кодификация на българското наказателно законодателство ДЕПАРТАМЕНТ „СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ И ИЗТОЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" • Игнатов. „Изоставеният цар..." в египетската литература ДЕПАРТАМЕН "ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ"• Георги Петров, Антони Славински, Иван Богомилов. Дизайн и изследванепа графичните параметри и възможностите на IPTV решение за HDTV • Панайот Илиев, Пламен Цветков, Георги Петров. ЕКГ велоергонометричен модул за персонален компютър ДЕПАРТАМЕНТ „ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ" • Ясен Захариев. Философът и луната ЦЕНТЪР ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ Людмил Георгиев. Етичната задлъжнялост на българската администрация ДЕПАРТАМЕНТ „НОВА БЪЛГАРИСТИКА" Мони Алмалех. Българският език в израелски условия

...а в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 20:00 часа ... доц. д-р Соня Хинкова - Преподаватели - Политически науки ... ... . Стипендии на фондация „Контакти без ограничения" Стипендии от фонд „Милчо Левиев & Вики Алмазиду" Система за студентски труд и стаж в Нов български университет • Станкова, М., Темпераментови Характеристики при Деца с Хипера ... проф. д-р Иван Драганов - Преподаватели - Телекомуникации ... ... ., Темпераментови Характеристики при Деца с Хиперактивност и Дефицит на Вниманието, годишник на Департамент Когнитивна наука и психология, 2007, Изд. на Нов Български ... 1992 - 2004 - редактор на сп. "Проблеми на изкуството", орган на Института за изкуствознание, БАН 1997 - 2010 хоноруван преподавател в Нов Български университет 2005 - защита на докторска дисертация Доцент в Нов български университет, София (2004). Професор в Нов български университет, София (2011). Член на AICA (Association Internationale des Critiques de l' Art). Президент на българската секция 1997 - 1999. Член на ICOMOS ... G.Petrov, A.Stancheva, V.Kadrev, "Specialized Databases for Spectrum Management Research, Analysis and Forecasting of the Effects of Working Electromagnetics Fields", годишник на Департамент "Телекомуникации" - ISSN 2367-5039 Нов български университет - София, 2014/том ... В „Годишник 2015" са представени актьорски задачи за интерпретация на бакалаври от департамента, както и информация за студентската радиопрактика по журналистика. Арабаджийски, Николай (2010) Извънаудиторни учебни форми за обучение в програмите по публична администрация на Нов български университет. Годишник на Центъра по публична администрация на ... германистика" на Нов български университет. Проф. д.ф.н. Мария Грозева-Минкова е автор на повече от 100 статии и студии в областта на съпоста- Нов български университет ... Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия, София,Международна научно-приложна конференция УАСГ 2009, Vol XLIV, София, 2010 4. Компютърните ... Годишник на департамент "Археология". Нов български университет, департамент "Археология". T. На 18 септември 1991 г. Дружеството получава статут на университет от Великото народно събрание с името Нов български университет (ДВ, бр. 80/1991). Годишник на департамент „Природни науки" 2016 Редактори: доц. д-р Вилма Стоянова, доц. д-р Ралица Берберова, доц. д-р Биляна Костова, София, НБУ, 2016 Годишник 2017 на департамент „Право" на НБУ e в обем от 434 страници и включва 24 научни публикации. Той обхваща актуална научна продукция на членовете на департамент „Право", разработена в ......