Безплатна електронна библиотека

Работа върху понятията - Христо П. Тодоров

Христо П. Тодоров книги Работа върху понятията Epub ще бъде достъпен за вас, когато се регистрирате на нашия уебсайт

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2011
РАЗМЕР: 8,9
ISBN: 9789545356476
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Христо П. Тодоров

Описание:

Книгатасъдържа тринадесет философски статии, писани през периода 1996-2010 г. Восновата им е залегнало определено разбиране 3а философията. Споредтова разбиране не съществува метаисторическа позиция, от коятофилософите наблюдават, описват и обясняват света като цяло. философскотомислене по-скоро е провокирано от въпроси, които идват от миналото насамата философия, от жизнения опит и житейската мъдрост, от науките, отизкуствата, от различни обществени практики, от политиката и пр. Онова,от което философията започва, е езикът - обикновеният език, на койтовсички говорим, философията си поставя 3а цел да разбере как работиезикът, с който хората си служат, и чрез зязлщ на понятията да разкриедействителната структура на човешкото мислене. Централната задача натака разбраната философия се състои в разбирането. Ето защо тазифилософия е херменевтическа. Философски идеи се изразяват и съобщават чрез понятия. Още от своетовъзникване философията е поела задължението да използва своите понятиярефлексивно. За херменевтическата философия рефлексията върху значениятана понятията е не просто една от философските задачи, а сърцевина нафилософското занимание изобщо. Заглавието на книгата е израз наразбирането, че основната част от философската работа е тъкмо работавърху понятията.

...рху понятията 29.04.2015. Детството при социализма ... УНИВЕРСИТЕТСКИ РЕЧНИК - ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ - Нов български ... ... ... Цена: 38.00 лв. Книга. Ако мислите, че светът е пред края си, помислете пак - хората живеят по-дълъг, по-здрав, по-свободен и по-щастлив живот, и макар проблемите пред нас да са внушителни, решенията се крият в идеала на ... Дидактически принципи и методи на обучение ... Христо Тодоров (философ) - Уикипедия ... ... Дидактически принципи и методи на обучението по български език Изборът на методи по бълг.ез. зависи от няколко фактора : 1)възрастовите особености; 2)от целите и задачите на обучението, например при Цена: 12.00 лв. Книга. В „Разум и вяра" са събрани и преведени за първи път на български език философските и мистични съчинения на Паскал, който ясно и устремено излага големите въпроси на неговата напрегната мисъл ... Ще Ви представя дипломната си работа на тема: „ Възможности на Монтесори- ... на понятията студено, топло, по-топло ... Изследване на влиянието на различни интерактивни стратегии върху ... Работа върху фундаменталната култура - основни понятия и идеи Доц. д-р Атанас Григоров, доц. д-р Иван Върбанов разликата между понятията "едно" и "една десетица",като се свържат . съответно с множества, които имат ... продължи с работа върху . изобразени ситуации и схеми в . Върху земи с преобладаващо българско население не може да господства друг. А чуждата власт на Османската империя е свързана с тази аномалия - територия, която е етнически преобладаваща в ... Предвидено е ситуацията да започне с работа по календара. Актуализират се знанията за дните от седмицата. Упражняват се понятията „днес", „вчера", „утре", както и понятията за климатично Христо Тодоров (2011) Работа върху понятията. София: НБУ. 268 с. СЪДЪРЖАНИЕ Предговор…7 Работа върху понятията…13 История на понятията и философия…39 Историзъм и история на поняти… Това според нас дава основание да се направи извод, че при доставки на услуги за оценка, експертиза или работа върху движима вещ (а и при останалите видове услуги), които са предназначени за ... 2011, Работа върху понятията, София. 2001, Христоматия по немска философия - съставителство и предговор (в съавторство с Димитър Денков и Стилиян Йотов). София и Брауншвайг. СОЦИАЛНА РАБОТА Гл. ас. Ваня Ганева СА „Д. А. Ценов"- Свищов Катедра "История, философия, социология" Резюме: Обект на разглеждане в статията е домашното насилие върху жени, което ЗА СЪЩНОСТ...