Безплатна електронна библиотека

Пластични реконструкции на хранопровода - Христо Стоев

Можете да го намерите тук Пластични реконструкции на хранопровода pdf книга

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2011
РАЗМЕР: 7,41
ISBN: 978-954-321-878-3
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Христо Стоев

Описание:

Трудностите в овладяването нареконструктивната хранопроводна хирургия се дължат на редица специфичнианатомични, общи и частнихирургични особености, но най-вече на труднитактически решения, които могат да бъдат синтезирани най-общо до избор -на достъп, на заместващ орган, на трасе за полагане на хранопроводнатапластика и място за конструирането на хранопроводната анастомоза. Книгата се опира на широко сравнителноисторическо изследване на наследството от идеи и практики по въпроситена езофагопластиките, проучване на хирургични пациенти и на кадаври,върху които по всички правила на съвременната експериментална наука саосъществени важни за теорията и практиката морфологични и морфометричниизмервания. Авторът използва модерни техники за проучване на съдоватаанатомия на стомаха и колона, подчинявайки ги на целите си – подобряванена резултатите от лечението на тежката хранопроводна патология вБългария. Споделен е респектиращ собствен опит под формата на клиничнопроучване – анализ на колопластични операции. Включени са детайлниописания, подробности от литературата и от автора, относно основаниятаза един или друг хирургически избор, важни и самокритични обсъждания наусложненията, смъртността, функционалния резултат в близка и по-далечнаперспектива. Стремежът е да се изложи подробно несамо сегашното знание за многобройните възможности за хранопроводнозаместване, но и да се определят техните граници, като излагането нафактите да бъде от полза не само за практикуващия хирург, но и да дадеидеи за размисъл на други изследователи при търсене отговор на все ощемножество открити въпроси. Доц. д-р Христо Георгиев Цеков, дм еспециализирал е във Франция (Париж и Страсбург). Внедрил е няколкооригинални оперативни и диагностични методики, които преди това не саприлагани в България: едноетапна трансхиатална езофагектомия сезофагопластика в спешната хирургия, оперативен метод за лигиране наarteria colica media за подобряване на кръвоснабдяването на дебелоточерво при подготовката му за бъдеща колоезофагопластика, интраоперативниизследвания (Доплер-ехография и ангиография) за верификация наваскуларизацията на стомаха при оформянето му в неоезофаг с огледполагането му по трансторакално трасе. Автор е на 110 научни публикации.Член е на Българския Лекарски Съюз, Българското Хирургическо Дружество,International College of Surgeons.

...н Хараламбиев Формат 16/70/100 Обем 9 ... Хирургична клиника | Национална многопрофилна транспортна ... ... .5 п. к. Пластични реконструкции на хранопровода ⚫ от Христо Стоев 【Изток-Запад】 978-954-321-878-3 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв. Пластични реконструкции на хранопровода Виж откъс — 0.0 от 5 (0) Страхотен избор на книги ... Пластични реконструкции на хранопровода | MedBookNews ... .0 от 5 (0) Страхотен избор на книги Пластични реконструкции на хранопровода на цена от 15.00 лв. ☛ Booktrading.bg За повече информация и въпроси ☎0882 907 212 Книга » Пластични реконструкции на хранопровода ★ Плащане в брой при получаване ★ Бърза и евтина доставка до адрес. Понякога възпаление на хранопровода не се дължи само на киселинен рефлукс. Днес ще ви запознаем с причините за възпаление на хранопро...