Безплатна електронна библиотека

(Н)етикет и възпитание с фокус към юношите

книги (Н)етикет и възпитание с фокус към юношите Epub ще бъде достъпен за вас, когато се регистрирате на нашия уебсайт

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2011
РАЗМЕР: 11,44
ISBN: 9789543219513
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

Владислав Господинов е завършил специалност Педагогика надевиантното поведение във Факултета по педагогика при Софийскияуниверситет „Св. Климент Охридски“. Доктор е по педагогика ипреподавател в същия факултет, катедра Теория на възпитанието.Преподавателската практика и изследователските му интереси са насоченикъм теорията на възпитанието, юношеството, интелигентността,педагогиката и фотографията, социалната работа с деца и др. Автор е намонографията Юноши – Девиации – Емоционална интелигентност, на студии истатии, на фотографски албуми и фотографии за книги ирекламно-информационни материали.Настоящото изследване е първият монографичен опит за разглеждане наетикета в интернет (нетикета) и конкретно в контекста на възпитанието наюношите. Проблемът е с все по-нарастваща актуалност, тъй като юношитеса сред най-активно оставящите своя дигитален отпечатък участници вглобалната мрежа. А тяхното бурно и нерядко противоречиво развитие секомбинира с такова и на глобалната мрежа, и на свързания с негоутвърждаващ се етикет, което носи още предизвикателства. На основата наобстоен теоретичен анализ и практико-приложно изследване за пръв път саизведени конкретни правила за успешно пребиваване в интернет – основноза електронната поща и социалните мрежи. Предложени са и своеобразенпримерен модел и насоки за взаимодействия и „придружаване“ на юношите –утрешните възрастни – по Пътя на възпитаване на умения за културно, забезопасно, допълващо контакта на живо и със (само)съ-творяващ характерпребиваване във виртуалното пространство.

...и, Езотерика ... екологично възпитание, патриотично и интеркултурно възпитание, полово възпитание и/или други) 10 ... (Н)етикет и възпитание с фокус към юношите ... . Фактори на възпитанието Search for: Sort by Date. Sort by Name; Sort by Price; Sort by Date; Sort by Popularity; Sort by Rating; Show 12 Products. Show 12 Products; Show 24 Products; Show 36 Products Господинов, Владислав. (Н)етикет и възпитание с фокус към юношите. София: Издателство Изток-Запад. 2011. isbn 978-954-321-951-3 cobiss.bg-id 1244866276. 8. Заше ... (Н)етикет и възпитание с фокус към юношите от Владислав ... ... . (Н)етикет и възпитание с фокус към юношите. София: Издателство Изток-Запад. 2011. isbn 978-954-321-951-3 cobiss.bg-id 1244866276. 8. Зашев, Светослав. Ресурсният учител - медиатор и мениджър. (Н)етикет и възпитание. С фокус към юношите Господинов, Владислав; София: Изток-Запад, 2011. - 247 с.; 978-954-321-951-3 Възпитание и образование ... Закони и нормативни актове; Закони и нормативни актове - сравняване, препратки, стари текстове, съдебни практики ... (Н)етикет и възпитание с фокус към юношите 1. Господинов, Вл. (Н)Етикет и възпитание с фокус към юношите, Изток-запад, София, 2011. 2. Дончева, Ю. Рефлексивни характеристики на интерактивната образователна среда в началното училище ... еволюцията на образността с фокус към фотографията като най-прецизен израз на ... (Н)етикет и възпитание с фокус към юношите. С., 2011. 8. Господинов, В. Софийски Университет Св. Климент Охридски. Длъжност : Преподавател; Области на научен интерес Основни публикации - монографии: „Юноши - Девиации - Емоционална интелигентност" и „(Н)етикет и възпитание с фокус към юношите", както и „Възпитателни и образователни аспекти на ... Електронни издания категория [За родители] Страница 3.Пълна колекция електронни издания на автора. Всички книги/броеве.Свали от библиотеката. Бестселъри на световни и български автори. Прекарайте своето свободно време с любимата си книга. ... (Н)етикет и възпитание с фокус към юношите. (Н)етикет и възпитание с фокус към юношите Издателство: Изток-Запад 12,00 лв. (Н)етикет и възпитание с фокус към юношите Автор: Владислав Господинов Издателство: Изток Запад,2011 (Н)етикет и възпитание с фокус към юношите. Автор: Владислав Господинов Издателство: Изток-Запад Корица: Мека Брой страници: 248 С него се цели изясняване на същността, особеностите на педагогиката като наука и нейната връзка с другите науки. (Н)етикет и възпитание с фокус към юношите Възпитанието: съдържателни и процесуални измерения На зелено училище "Присъедини се към нашия празник от 19.30 с "Алма Алтер Session", не идвай с празно сърце." Корените на съвремието 1 Господинов В.(2011) (Н)етикет с фокус към юношите, С., Изток-Запад 6 независимост, борба с авторитетите - с обожествяване на случайни комири,...