Безплатна електронна библиотека

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - Наказателноправнивъпроси - Христо Христев

Bсички Христо Христев Книга, която можете да прочетете и изтеглите от нас

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2012
РАЗМЕР: 8,7
ISBN: 9789542810322
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Христо Христев

Описание:

Настоящото издание е първата българска детайлна публикация, посветена на въздействието на правото на европейската интеграция в наказателната материя и на процеса на признаване на наказателна компетентност на европейската интеграционна система. Акцент в него е поставен върху:последиците от прилагане на общностното право в материята на наказателното и наказателнопроцесуалното право;възникването и развитието на различни форми на междуправителствено сътрудничество в борбата с престъпността между държавите-членки на ЕО и ЕС;възникването и развитието на Шенгенската система;възникването и развитието на Третия стълб на ЕС като особена форма на сътрудничество в наказателната материя между държавите-членки на системата на европейска интеграция;хармонизацията на наказателното и наказателнопроцесуалното законодателство в ЕС;взаимното признаване на актовете на наказателно правораздаване в ЕС;съдебното и полицейско сътрудничество в ЕС;правната уредба на санкциите в правото на ЕС;наказателната компетентност на европейската интеграционна система;основни гаранции и форми на контрол за законност над приемането и прилагането на европейските актове в областта на наказателното право, наказателното правораздаване и борбата с престъпността.В изданието са отразени основните достижения на доктрината в останалите държави-членки на Европейския съюз. Анализирани са всички актове на ЕО и ЕС от значение в наказателната материя. Особен акцент е поставен на юриспруденцията на Съда на ЕС, като за целите на изследването са разгледани близо 200 постановени от Съда актове, свързани с разглежданата проблематика. Христо Христев е доктор по право и преподавател по право на Европейския съюз в Юридическия факултет на СУ „Св.Климент Охридски“. Представената книга е резултат от изследване, осъществено от него в продължение на няколко години в рамките на подготовката на докторска степен в СУ „Св. Климент Охридски“ и Университета на Нанси, Франция. Тя отразява и опита на автора от работата му с български и европейски институции, натоварени с различни функции в разглеждната проблематика.

...и и английски. От 2019г е ръководител на Международната магистърска програма „Право на ЕС" ... store.bg - Право на Европейския съюз - Жасмин Попова - книга ... . Доц. д-р Христо ХРИСТЕВ Право на Европейския съюз. Продукти, свързани с Правото на Европейския съюз. Регламенти, директиви и др. нормативни актове, практика на Съда на ЕС, съобщения в ОВ, европейски правни и ... EUR-Lex предлага достъп до правото на ЕС, съдебната практика на Съда на Европейския съюз и ... store.bg - Право на Европейския съюз - Жасмин Попова - книга ... ... EUR-Lex предлага достъп до правото на ЕС, съдебната практика на Съда на Европейския съюз и други публични документи на ЕС, както и до автентичния електронен Официален вестник на ЕС - на 24 езика. Право на Европейския съюз Важен елемент от практиката на адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко." е осигуряването на пълно правно обслужване в областта на правото на Европейския съюз. Научи повече за книгата "Право на Европейския съюз" и ако се ️ влюбиш в нея поръчай я с бърза и евтина доставка до избран от теб адрес. Право на европейския съюз. Категория Право Автор Живко Драганов. 14,00 лв. вкл. ДДС. Право на европейския съюз quantity. Правото на Европейския съюз е уникална автономна система, имаща наддържавен характер за страните членки. Системата на правото на ЕС се състои от йерархично организирани правни норми, непосредствено приложими във ... Целите на Европейския съюз са: ... Гражданите на ЕС имат право да се кандидатират и да гласуват в страната си на пребиваване или на произход. членки, имат право на условия на труд еднакви на условията, на които имат право гражданите на Съюза. C 202/396 BG Официален вестник на Европейския съюз 7.6.2016 г. Право. На...