Безплатна електронна библиотека

Критичната социална психология - Дончо Градев

Наслади се Критичната социална психология Дончо Градев epub книги безплатно четене

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2012
РАЗМЕР: 12,55
ISBN: 978-954-321-989-6
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Дончо Градев

Описание:

Новата книга "Критичната социална психология" на проф. Градев е посветена на едно реформаторско течение впсихологията. Проектът „Критична психология“ представлява радикаленопит за преосмисляне на традиционната психология, развиваща се вперспективата на сциентиското разбиране за наука. Доминиращатапсихология, такава каквато е, се преподава в университетите и се прилагана практическо ниво, нуждае се от значителни промени, за да достигне дореалните проблеми на хората. Такава е общата позиция на критичнитепсихолози, те са обединени от вярването, че психологията постоянно сеотдалечава от действителните проблеми на човека и трудно може даизобрети механизми за стимулиране на промени, даващи простор наемпатията и взаимната подкрепа между различните категории хора вобществото. Традиционната психология продължава да копира сциентискиямодел за наука, като приема, че закономерно наследява авторитета начастнонаучното познание. Критичните психолози отхвърлят позитивистката ипостпозитивистката ориентация на психологията, като посочват, чеследвайки тези парадигми, психолозите се отчуждават от изследванитесубекти и се лишават от адекватен достъп до техните проблеми ипреживявания. Критичната психология използва арсенала на качественитеизследвания, основани на конструктивистката парадигма, за да преобразистратегията на психологическите проучвания по посока на хуманистичноторазбиране за третирането на изследваните субекти като партньори наизследователя, а не като фрагмент на обективната реалност, катопредпоставя позитивистката онтология и епистемологията. Политиката,която следват критичните психолози, е свързана с общочовешкия принцип запълноценна социална реализация на индивида. Критичните психолози саубедени, че традиционната психология не допринася за областяването надемокрацията, а работи за своето самосъхранение и подкрепя властовотостатукво. Критичните психолози не се задоволяват само с търсене напътища за преобразяването на традицонната психология; те се стремят дазаемат разпознаваема гражданска позиция, подкрепяща жертвите напредразсъдъците и властовото неравенство. Може би високото самочувствиена критичните психолози идва от съзнанието им, че предизвикватсоциалните институции да извършват такива промени, които дават реаленсмисъл на понятията „социална справедливост“, „добър живот“ и „доброобщество“.

... което е, основни идеи и автори фрустрация и депресия критичната способност на много хора ... Лекции по социална психология | Реферат от 'Психология ... . естествено намалява и дори съзнателно е потискана. Няма съмнение, че ... Онлайн тестове по Социална психология. Здравна психология (на английски: health psychology) означава, разбиране на начина, по който биологичните, психичните, културните фактори и средата си взаимодействат, при определяне на физическото здраве и превенцията на ... Minor програмите, които НБУ предлага, са уникални комбинации от специалности, в съответст ... www.book.store.bg ... ... Minor програмите, които НБУ предлага, са уникални комбинации от специалности, в съответствие с индивидуалните интересите и търсената реализация на пазара на труда.Те имат силна практическа насоченост и целят да ... ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИАЛНА ПРАКТИКА xii Международна научна конференция Университетско издателство Мак-Даугал „Въведение в социалната психология" и Е. Рос „Социална психология", като първия подхожда съобразно европейските традиции, а Рос работи в духа на американските традиции. 25. Социална психология на личността. Личността-основни дефиниции. Формиране и социализация на личността. Социално-психичното в структурата на личността. 26. Социална психология на групите. Към тях се отнасят когнитивна психология, психология на личността, социална психология, психология на развитието, педагогическа психология, физиологична психология, статистически методи ... Универсална библиотека за книги и текстове на български език. Над 3000 автори. Поддръжка на FictionBook (FB2), EPUB и TXT. Създават се психология на управлението, психология на работата с персонала (Едгар Шейн), психология на организациите (Гирис, Ръмет, Етциони, Гибсън и Иванчевич)....