Безплатна електронна библиотека

Основи на правната философия на XXI век - Валентин Петев

Най-добре Основи на правната философия на XXI век PDF файлът можете да намерите тук

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2012
РАЗМЕР: 12,74
ISBN: 9789547307650
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Валентин Петев

Описание:

В съвременното плуралистичнообщество, в което съществуват различниполитически възгледи и етични убеждения,правото регулира динамиката наобществените отношения в рамките наинституционализирани дискурси.Втях се решават практическиполитически задачи на рационална,аргументативна основа и резултатите сезакрепват със задължителниправни норми. Тази характеристика важи само задемократичноорганизирани общества, които следват модела на правовата държава.В книгата "Основи на правната философия на XXI век" се обръща особено голямо вниманиена феномена на глобализацията, койтоводи, между другото, до един вид „правенплурализъм“– комплекс отправила и норми от различни източници и с различенобвързващ ефект.Товаизследване на Валентин Петев се включва вмеждународнатаправно-философска дискусия. То също така цели да разшириразбирането напрактикуващите юристи за ролята на правото като координиращфактор внационален и транснационален контекст. Не на последно място, авторътиска да събуди по-дълбок теоретичен интерес сред студентите по право,които сабъдещите дейни участници както в съответния национален правенред, така и вобластта на глобалното право.

...ците като разпнаха Исуса, взеха дрехите Му и ги разделиха на четири дяла, на всеки войник по един дял ... История и теория на държавата и правото | Издателска къща ... ... . Всичко за ученика. Раници, чанти, несесери В началото на 21 век глобализацията на системата на МО навлиза във втория си етап - функционалната глобализация. ... Основи на частното право ... Философия на правото ... Към началото на 21 век вече се е установило кат ... 【Основи На Правната Философия На Xxi Век】 Сиби • Цена ... ... . ... Основи на частното право ... Философия на правото ... Към началото на 21 век вече се е установило като правило, ... Основи и философия на ... пораждат нуждата от по-строги основи на математиката. Говори се дори за „криза на основите". По този начин в края на xix век в Европа има ... при които правните субекти не могат да се отклонят от предписанието на правната. ... Имаш домашна за "Основи на правото и търговско право - ... Освен това, общата философия на правото е предпоставка за изучаване на философските въпроси на отделните отрасли на правото, както и на проблемите на правната социология. Основи на правната философия на xxi ... Век-22, 1992. Торбов, Ц. Философия на правото и ... Основи на държавата и правото (лекции за неюридически специалности) През септември 1945 г. публикува кратката Fuenf Minuten Rechtsphilosophie (Пет минути философия на правото), която оказва голямо влияние за формирането на юриспруденцията на оценките (Wertungsjurisprudenz), която е господстваща непосредствено ... Основи на правната философия на xxi век. Валентин Петев Цена: 10,00 лв.-10% Осигурени лица в ДОО ... Подготвящ тест по Основи на правото, включващ въпроси за основни понятия по дисциплината. Има само един верен отговор на всеки въпрос. Време за решаване - 20 мин. общество. С оглед на това от началото на 90-те години на ХХ век академичната дискусия в рамките на политическата философия и правната теория за Първо по рода си тематично изследване за появата и развитието на европейската философия на историята. Препоръчва се за историци, философи, юристи, културолози, политолози, социолози, европеисти, психолози, будни ... За всички първокурсници задочно обучение, това са лекции по основи на правото... Основи на правната философия на xxi век Автор: Валентин Петев Цена: 8.50 лв. Отстъпка: 1.50 лв. (15.00 %)...