Безплатна електронна библиотека

Счетоводство на банките - Проф. д-р Стоян Стоянов, доц. д-р Румяна Пожаревска, гл. ас. д-р Лилия Рангелова

Счетоводство на банките Можете да изтеглите книгата в pdf формат epub след безплатна регистрация

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2012
РАЗМЕР: 11,40
ISBN: 978-954-464-209-9
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Проф. д-р Стоян Стоянов, доц. д-р Румяна Пожаревска, гл. ас. д-р Лилия Рангелова

Описание:

Учебникът "Счетоводство на банките" е написан в съответствие сизискванията на действащите нормативни актове по счетоводство: Закон засчетоводството, Международни счетоводни стандарти, Международнистандарти за финансова отчетност, Директиви на Европейския парламент ина Съвета, както и други нормативни документи, отнасящи се до дейносттана банките като: Закон за Българската народна банка, Закон за кредитнитеинституции, Закон за платежните услуги и платежните системи, Директивина Базелския комитет по банков надзор, Директиви и Регламенти наЕвропейския парламент и на Съвета, Наредби на БНБ и др. В него саразработени и са представени основни теми на теорията, методологията ипрактиката на счетоводството в банките.Учебникът е предназначен заобучаващите се във финансови колежи и за студентите от ОКС „бакалавър” иОКС „магистър”, изучаващи дисциплината „Счетоводство на банките”. Тойможе да бъде използван и от представители на практиката, интересуващи сеот проблематиката.

...нките се формира: 5 Привлечения капитал може да се определи като съвкупност от: 6 Наредбата за плащанията регламентира конкретните форми на разплащане, сроковете: Икономически университет - Варна е най-иновативният в България ... PDF КОНСПЕКТ /ВЪПРОСНИК/ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НА СПЕЦИАЛНОСТ ... ... . Университетът е първото българско висше търговско училище в България с над 100-годишна история. Икономически университет - Варна, вторият създаден в ... В книгата се разглеждат основните и най-важни въпроси на теорията и практ ... Курсови работи, Счетоводство, Банково счетоводство ... ... . Университетът е първото българско висше търговско училище в България с над 100-годишна история. Икономически университет - Варна, вторият създаден в ... В книгата се разглеждат основните и най-важни въпроси на теорията и практиката на счетоводството в банките. ... Счетоводство на банките. Банките са предприятия, които се занимават с банкова дейност и по-конкретно с приемане на влогове, предоставяне на кредит, емитиране на парични средства за обръщение, извършване на посредничество при разплащателни и ... Счетоводство на банките ⚫ от Проф. д-р Стоян Стоянов, доц. д-р Румяна Пожаревска, гл. ас. д-р Лилия Рангелова 【ФорКом】 978-954-464-209-9 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв. 1. Възникване, развитие и роля на банките 2. Особености на банковото счетоводство и неговата роля при управление дейността на банките 3. Счетоводство на банките: Счетоводство и контрол - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно ... Счетоводство на банките Автор: Проф. д-р Стоян Стоянов, доц. д-р Румяна Пожаревска, гл. ас. д-р Лилия Рангелова 13.98 лв. Счетоводство на банките: 6: 6: Изпит: 180: 105: 75: Избираеми дисциплини (1) Управление на риска и вътрешен контрол История на счетоводството Счетоводство на банките. Учебникът по счетоводство на банките е написан в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове по счетоводство - Закон за счетоводствот На него банките си разменят необезпечени депозити с различен матуритет -от един ден (овърнайт депозити) до такива с матуритет над една година. Депозитите могат да бъдат в лева или във валута....