Безплатна електронна библиотека

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2012 г. - Велин Филипов, Лорета Цветкова, Ивайло Кондарев, Антон Свраков, Симеон Милев, Николай Ризов

Можете да го намерите тук Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2012 г. pdf книга

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2012
РАЗМЕР: 11,96
ISBN: 978954-1313-1567
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Велин Филипов, Лорета Цветкова, Ивайло Кондарев, Антон Свраков, Симеон Милев, Николай Ризов

Описание:

Книгата-годишник "Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2012 г."е традиционен издателски продукт, с цялостно приложно знание поданъчното облагане и счетоводното приключване на финансовата година.Публикуваниса актуалните текстове на основните данъчни закони, както и Правилниказа прилагане на ЗДДС. В изчерпателни авторски коментари са разработенивъзлови проблеми по всеки данък от гледна точка на годишното финансовоотчитане. Представени са и важни писма и указания на Националнатаагенция за приходите и на Министерството на финансите.Книгатасъдържа важни методологически и практически въпроси, свързани сподготовката и съдържанието на годишното счетоводно приключване иизготвянето на годишния финансов отчет. „Уловена” е спецификата нагодишните финансови отчети на предприятията, които прилагат национални имеждународни стандарти за финансови отчети, на бюджетните предприятия ина предприятията с нестопанска цел. При това акцентът е поставен навъпроси, които не са били предмет на анализ в предишни издания нагодишника.Изложението е съобразено със законодателството към 3 септември 2012 г.Целеватааудитория на годишника са счетоводители и данъчни експерти, финансисти июристи, предприемачи и мениджъри, преподаватели и студенти във ВУЗ,както и всички данъкоплатци.

...6 г. + cd 36 ,00 лв. Безплатна доставка за страната! ODIT ... Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2015 г ... ... .info Семинари - „Годишно счетоводно и данъчно приключване 2012 г. Предстоящи промени в данъчните закони валидни за 2013 г." - Варна - Действие на единната сметка и промени в ДОПК. - Промени в сроковете за внасяне на осигурителните вноски. - Промени в сроковете за подаване на деклараци ... "Данъчно облагане и Годишно счетоводно приключване на 2012 ... ... . - Промени в сроковете за подаване на декларации обр. 1 и 6 към Наредба Н-8 от 2005 г. на МФ. Цената включва: лекции, учебни материали, кафе-паузи, удостоверение за участие в семинар и книгата-годишник на ИК „Труд и право" - „Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2012 г.". 7.1.2. Осчетоводявания при Счетоводно Приключване. ... Приключване на Разходи, Свързани с Продажба на Продукт „Кларк" ... Липса на стоки и продукция - непризнати ... Благодарим Ви, че се доверявате на годишника „Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 година". Този сайт възпроизвежда съдържанието на приложения към годишника cd и предлага законовата уредба на данъците и ... В двадесет и второто издание на „Данъчно облагане и счетоводно приключване" са включени нормативните текстове на Закона за корпоративното подоходно облагане, на Закона за данъците върху доходите на физическите ... Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г. + cd ⚫ от Велин Филипов 【Труд и право 】 2010012261 Купете сега от онлай...