Безплатна електронна библиотека

Правен режим относно лицата с психически увреждания - Дарина Зиновиева, Нина Гевренова

Дарина Зиновиева, Нина Гевренова книги Правен режим относно лицата с психически увреждания Epub ще бъде достъпен за вас, когато се регистрирате на нашия уебсайт

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2012
РАЗМЕР: 8,99
ISBN: 9789542810858
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Дарина Зиновиева, Нина Гевренова

Описание:

Книгата "Правен режим на лицата с психически увреждания" разглежда правния режим, свързан с управлението на здравеопазването и социалните грижи по отношение на лицата с психични увреждания. В него има специфики, които го различават от общия правен режим, поради което можем да говорим за специална правна уредба спрямо общата.Нуждата от специален правен режим се обуславя и от правоотношенията между лицата с такива увреждания и другите членове на обществото. Тези отношения проявяват своите юридически усложнения и поради необходимостта от опазване здравето на лицата с увреждания чрез доброволно или в определени случаи задължително лечение. В същото време тези лица са и обект на специална държавна закрила с оглед на социализацията им и невъзможността в определени случаи да защитят своите права.Това са най-общо причините, поради които съществуват специални правни норми, регламентиращи обществените отношения, свързани с диагностиката и лечението им, както и специални правни норми, уреждащи други въпроси от правния им статут.

...ъвършенстване на нормативната уредба ... Правен режим на лицата с психически увреждания от Дарина ... ... .С., Правен режим относно лицата с психически увреждания Издателство: СИЕЛА Автор: Дарина Зиновиева, Нина Гевренова "Законът за лицата и семейството е приет през 1949 г., като единственото изменение на чл. 5 от ЗЛС е от 1953 г., когато в Република ... Правен режим относно лицата с психически увреждания ... ... . 5 от ЗЛС е от 1953 г., когато в Република България съществува тоталитарен режим на управление и хората с ... За ползваните социални услуги в домовете за възрастни хора с психични разстройства се заплаща такса в размер 80 на сто от дохода на лицата или такса в размер на действителните месечни ... Конституцията предвижда, че „лицата с физически и психически увреждания се намират под особена закрила на държавата и обществото" (чл. 51, ал. 4). (2) Държавата създава условия за осъществяване на правото на труд на лицата с физически и психически увреждания. (3) Всеки гражданин свободно избира своята професия и място на работа. правото на труд на лицата с физически и психически увреждания. (3) Всеки гражданин свободно избира своята професия и място на работа. (4) Никой не може да бъде заставян да извършва 5. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) професионална подготовка на децата с увреждания и на лицата с увреждания до 29-годишна възраст. Правен режим на лицата с психически увреждания Дарина Зиновиева , Нина Гевренова Издател: Сиела Правен режим относно лицата с психически увреждания Дарина Зиновиева , Нина Гевренова 14.00 лв. С определение № 756 от 26.06.2015г., постановено по дело № 1619/2015 г. на ВКС, ІІІ г.о., е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на Софийски апелативен съд, ГО, vІІ с-в, № 2230 от 03.12.2014 г. по в ... Конституцията предвижда, че „ лицата с физически и психически увреждания се намират под особена закрила на държавата и обществото " (чл. 51, ал. 4). Важен елемент от тази защита е институтът на поставянето под запрещение. Спрямо лицата с психически или умствени увреждания основание за поставянето им под пълно запрещение по досегашния ред може да се установи прилагане на задължително наставническо ... на лицата с интелектуални и/или ... психосоциални увреждания не е задължително, според Наказателно-процесуалния ... Осигуряването на специализирана подкрепа и информация относно наказателния 6. Правен статут на лицата с психически увреждания. ОКС „магистър" 1. Международно и европейско законодателство относно правото на убежище. 2. г) консултациите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административно-правен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с ......