Безплатна електронна библиотека

Санкционната система по българското наказателно право - Лазар Груев

Най-добре Санкционната система по българското наказателно право PDF файлът можете да намерите тук

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 1997
РАЗМЕР: 4,78
ISBN: 954-8150-88-9
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Лазар Груев

Описание:

...ната система по българското наказателно право, "Сиби", С ... 01. Понятие за българско наказателно право ... ., 1997 г.. Марков, Р. Поощрителните норми в ... 27. Българското обичайно семейно право в периода xv-xix в. 28. Българското обичайно наследствено право в периода xv-xix в. 29. Българското обичайно наказателно право в периода xv-xix в. 30. Пробацията бе въведена в българското наказателно п ... Наказателно право и процес ... . 30. Пробацията бе въведена в българското наказателно право през 2002 г. (ДВ, бр. 92/2002). Законодателят я уреди като нов вид наказание в санкционната система на Наказателния кодекс. Наказателно-законодателна реформа от 1995 г. Сп. „Съвременно право", кн. 4, с. 16 и Груев, Л. Санкционната система по българското наказателно право. 1. Понятие за българското наказателно право. 1. Основните особености на НП. А. НП се занимава с всичко това, което е, но не трябва да бъде. нормативни актове. закони: кодекси: правилници: конституция: организации и лица 41. Система на наказанията по българското наказателно право 1. Каталог на наказанията - чл.37 НК. Изчерпателният списък на възможните видове наказания е в чл. 37. Наказателно право и наказателно процесуално право ... Т. Освобождаване от наказателна отговорност по Българското наказателно право, С., 1992. Груев, Л. Санкционната система по българското ... санкционната система, е възприето възходящото градиране, докато от своя страна, НК ... Понятие за българското наказателно право. Същност, основни принципи. Обща и особена част на НП ... понятие: Наказателно право на Европейския съюз вж. Панайотов, Пл. Наказателно право на Европейския съюз и българското наказателно право. С., Сиби, 2012 вата по тези проблеми общо и в частност по отношение на наркозависимите лишени от свобода, както ... Министерство на право- ... гария е част от българското наказателно-изпълнително ... НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО - ОБЩА ЧАСТ 1.ПОНЯТИЕ ЗА НАКАЗАТЕЛНО-НАУКА. Същност и особености на НП. Наказа...