Безплатна електронна библиотека

Закон за Данък върху добавената стойност

Най-добре Закон за Данък върху добавената стойност PDF файлът можете да намерите тук

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2004
РАЗМЕР: 4,94
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

...011) Публикувано на: 22.07.2011 | Прочитания: 10986; Наредба за Продажбите с Касови Апарати Закон за данък върху добавената стойност Част първа Общи разпоредби Цел на закона Чл ... Закон за данък върху добавената стойност ... .1. Този закон урежда данъчното облагане с данък върху добавената стойност, ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ ТД на НАП Входящ № / г. Попълва се от приходната администрация А. Наименование, адрес за кореспонденция и електронен Глоби и имуществени санкции по реда на Закона за данък върху добавенат ... ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ - Нормативни ... ... . Попълва се от приходната администрация А. Наименование, адрес за кореспонденция и електронен Глоби и имуществени санкции по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Сайтът използва "бисквитки", за да има възможност да предоставя проактивно най-полезната за вас ... ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност Издаден от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 76 от 15.09.2006 г., в сила от ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ В сила от 01.01.2007 г. Издаден от Министерството на финансите Обн. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.101 от 15 Декември 2006г ... На 22.11.2017 г. 44 Народно събрание прие Закон за изменение и допълнение в Закона за данък върху добавената стойност, с Преходните и заключителните разпоредби на който, се изменят и останалите данъчни закони, като ... ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО Промените в закона за счетоводството от 01.01.2016 г. Работни дни през 2016 година в България 3_2867/20.12.2016г.ЗДДС, ЧЛ.163АОТНОСНО: приложение на разпоредбата на чл. 163а от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното… Ивана: Обидите за излишните ми килограми ми тежаха, болеше ме - Duration: 21:21. Публицистиката на NOVA 125,064 views 21:21 ЗАКОН за данък върху добавената стойност(Обн., ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г.) ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС(Обн. ДВ, бр.76/2006г.) Изх. № 24-39-169Дата: 14.01.2016 год.ЗДДС, чл. 3, ал. 5;ЗДДС, чл. 79, ал. 3.Относно: прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Вна(НАП) е постъпило Ваше писмено запитване, заведено с вх. № 24-39-169 от 23.12.2015 г., в което ......