Безплатна електронна библиотека

Данъчно - осигурителен процесуален кодекс / В сила от 1.01.2006 г.

Наслади се Данъчно - осигурителен процесуален кодекс / В сила от 1.01.2006 г. epub книги безплатно четене

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2006
РАЗМЕР: 8,6
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

... 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12 ... Нови промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс ... .07.2006 г., бр. 33 от ... 13. актуализирано издание към 20 януари 2020 г. ... В изданието са включени Данъчно-осигурителният процесуален кодекс, Законът за Националната агенция за приходите и Законът за лихвите върху данъци, такси и други подобни ... Научи повече за книга ... чл. 156 ДОПК | Текст и съдебна практика ... ... Научи повече за книгата "Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 2017 г." и ако се ️ влюбиш в нея поръчай я с бърза и евтина доставка до избран от теб адрес. Данъчно - осигурителен процесуален кодекс; ... Постановление № 100 от 29 май 2012 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута ... Данъчно-осигурителен процесуален кодекс ... С промяната в чл. 4б от КСО, в сила от 1.01.2018 г., осигурените в универсален пенсионен фонд лица имат право да изберат да променят осигуряването си от ... Държавен вестник, брой 34 от 09.04.2020 г. С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.. Връзките са към базата данни на Apis Web. За временен достъп проверете тук. Цена: 4.50 лв. Книга. Книгата съдържа пълния текст на новия Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, обнародван в "Държавен вестник", бр. 105 от 29 декември 2005 г. С този кодекс се уреждат производствата по установяване на ... В чл. 120 от данъчно - осигурителния процесуален кодекс изрично е записано, че публичен изпълнител не може да прилага служебно погасителната давност. ... подробно в Указание № 24-00-28 от 21. 04. 2007 г ... 1. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс. 2. Закон за Националната агенция за приходите. 3. Закон за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. 4. Данъчен процесуален кодекс (отм.01.01.2006 г.) § 1 т. 6. от Допълнителните разпоредби ... ДВ, бр. 105 от 29.12.2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) ... чл. 117 - 120 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс ... Разпоредбите на директивата следва да бъдат въведени в националното законодателство в срок до 31 декември 2019 г. и да влязат в сила от 1 юли 2020 г....