Безплатна електронна библиотека

Съдебна и данъчна практика по Закона за Данък върху добавената стойност - Ивайло Кондарев

Bсички Ивайло Кондарев Книга, която можете да прочетете и изтеглите от нас

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2006
РАЗМЕР: 4,47
ISBN: 9548128667
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Ивайло Кондарев

Описание:

...атентен данък-от ... Съгласно чл ... 3-173 от 25.01.2016 г. Относно: приложението на ... ... . 15 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) данъците и таксите по Закона за местните данъци и такси се включват в определената по реда на ... Относно данъчното третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на използването и отделянето на стоки за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на ... ODIT.info Семинари - ГОДИШНО СЧЕТ ... Документиране по Закона за данък върху добавената стойност ... ... ... ODIT.info Семинари - ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2015 г. ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ, ПРОБЛЕМИ И АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО), ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ... РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ № 07-00-151 от 15.11.2018 г. Относно: Доставка на услуги и третирането им по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2016 г. - Коригиран е начинът на изчисляване на коефициента за частичен данъчен кредит - 2016 г. Министерският съвет прие проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). С проекта се усъвършенства данъчното законодателство с цел отстраняване на ODIT.info Семинари - Промени в ЗДДС и ППЗДДС, ЗКПО в сила от 01.01.2020 г. Административна и съдебна практика на НАП, ВАС и СЕС по ЗДДС. Определяне на данъчния финансов резултат на юридическите лица. По-важните промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2012 г. В бр. 99 на „Държавен вестник" от 16.12.2011 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък ... 23 окт. Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки при предоставяне на ваучери на определена стойност на клиенти, достигнали опреде... Съгласно Закона за данък върху добавената стойност - ЗДДС - декларирането на задълженията или вземанията на задължените по закона лица става на месечна база, чрез подаването на месечна ... ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ В сила от 01.01.2007 г. Издаден от министъра на финансите Обн. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.101 от 15 Декември Изх.No 20-00-58/23 април 2013 В дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 20-00-58/01.03.2013 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената ... Данък върху недвижимите имоти. Данък върху добавената стойност. Данъчна регистрация. Обект на облаг...