Безплатна електронна библиотека

Годишен финансов отчет 2006: Данъчно облагане - Колектив

Годишен финансов отчет 2006: Данъчно облагане Можете да изтеглите книгата в pdf формат epub след безплатна регистрация

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2006
РАЗМЕР: 11,8
ISBN: 9549899950
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Колектив

Описание:

...ия са задължени до 30 Юни да публикуват ... Годишен Финансов Отчет 2006: Данъчно Облагане | Cfo ... ... Годишен финансов отчет и данъчно облагане за 2010г. на ПРЕДПРИЯТИЯТА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ От:Интер Контакт Българ , 10.01.2011 13:48: Отговори Цитирай ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2 0 0 6 . 2 ... 3.4 Данъчно облагане ... нормативна уредба по застрахованет ... 【Годишен финансов отчет, данъчно облагане и финансов ... ... ... нормативна уредба по застраховането, в сила от 1 януари 2006 година, дружеството ... Леярмаш АД Годишен финансов отчет към 31 декември 2006 г. 3 Баланс Към 31 декември 2006 г. В хиляди лева Бел. 2006 2005 Активи Имоти, машини, съоръжения и оборудване 8 2,047 2,200 Нематериални активи 911 15 Годишен Отчет 2018 ... Финансов отчет и бележки към него 57 ... Към 31 декември 2018 г. отчетохме печалба след данъчно облагане от 131.5 млн. лв. Активите на банката достигнаха 7.78 избягване на двойното данъчно облагане 4. Годишен финансов отчет, включително приложенията към него 5. Копие от доклада по Закона за независимия финансов одит 6. 1. Годишен финансов отчет. На основание чл.92, ал.3 от ЗКПО с годишната данъчна декларация се подава годишният финансов отчет, включително приложенията към него. Lex.bg - Семинари - Счетоводно приключване и данъчно облагане на 2011 г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет (ГФО), включително заверен, ако организацията подлежи на независим финансов одит - за ЮЛНЦ в обществена и в частна полза;Годишен доклад за дейността (ГДД) по чл. "Годишен финансов отчет. Данъчно облагане - 2005 г. - "Данъчно законодателство - 2006 г." - "Осигуряването в практиката на предприятието 2006г." - "Административни нарушения и нака: кн. 120.00: 6 Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Съставител на финансов отчет може да бъде лице, което отговаря на посочените изисквания за задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към ... ОБЯВЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2016Г. За първа година Годишният финансов отчет- ГФО ще се съставят и публикуват по новия Закон за счетоводството и за първи път се очаква Агенцията по вписванията да следи за ......