Безплатна електронна библиотека

Вероятностни и статистически методи в комуникациите - том 2 - Ервин Фердинандов, Боряна Пачеджиева

Вероятностни и статистически методи в комуникациите - том 2 Можете да изтеглите книгата в pdf формат epub след безплатна регистрация

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА:
РАЗМЕР: 7,19
ISBN: 9789546498359
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Ервин Фердинандов, Боряна Пачеджиева

Описание:

Предлаганата книга запознава читателя със съвременната методология за анализи и разработки в областта на комуникационните технологии. Основното предназначение на книгата е да се използва като учебник за магистърския курс "Вероятностни и статистически методи в комуникациите" в Технически университет - София, но несъмнено ще представлява интерес за студенти, дипломанти, докторанти и млади специалисти от други близки дисциплини и направления. Материалът е представен в достатъчен и насочен към практическите приложения вид. Това се изразява и в изобилието от специализирани примери (около 130). Голяма част от тях са развити като цялостни инженерни изследвания и проектирания - с подробни изчисления и оценки, с таблични и графични построения... Д.т.н. инж. Ервин Фердинандов е професор в ТУ - София и в Пловдивския му филиал, в института по електроника на БАН и в Технически колеж - Смолян. Водил е учебни занятия по почти всички дисциплини в областта на комуникациите. Основната му продукция е в направленията Оптични комуникации, Лазерна локация, Оптична радиометрия. Автор е на над 200 труда. Д-р инж. Боряна Пачеджиева е главен асистент в ТУ - София, филиал Пловдив. Работи в областите на комуникационните сигнали и системи, на оптоелектрониката и на компютърните технологии. Автор е на над 30 труда.

...оди в комуникациите" в Технически университет - София, но несъмнен Вероятностни и статистически методи в комуникациите - том 2 Ервин Фердинандов Цена: 15,00 лв ... Economics (50099615) | Cfo ... . Статистически методи за оценяване и ... (MBP) се използват и при рабо-та в мрежи (networking) [29]. С тяхна помощ могат да се моделират Delay Вероятностни и статистически методи в комуникациите. (в предпечатна подготовка) ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИП ... ВЕРОЯТНОСТИ И СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В КОМУНИКАЦИИТЕ - ТОМ 2 ... ... . С тяхна помощ могат да се моделират Delay Вероятностни и статистически методи в комуникациите. (в предпечатна подготовка) ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА Учебникът е второ стереотипно издание. Историята на биологията от древността до наши дни. Вероятностни и статистически методи в комуникациите - том 2 Боряна Пачеджиева, проф. В тези случаи вида на критичната област зависи изключително начина на дифиниране на При някои статистически критерии критичната област остава една и съща по вид, тъй като….(слайда е отрязан) Статистически методи на изследване в педагогиката и психологията Материал № 372632, от 07 сеп 2009 Свален:  Програма на курса ПЪРВА ЧАСТ - Теория на статистиката ВТОРА ЧАСТ - Статистически методи за изучаване на връзки и зависимости в социално-икономическата област ПЪРВА ЧАСТ - Теория на статистиката • УВ Документ от ... Описание на курса: Знанията и уменията, свързани със статистиката, имат ключова роля за компетентното боравене с психологически изследвания.Този курс е началото на едногодишно изследване, в което се прилагат ... В Пример 1 променливата е ръстът на индивида, в пример 2 - размерът на доходите в лева. И в двата примера, интерес може да представлява и разделението по полове, което...