Безплатна електронна библиотека

Количествени методи в управлението. I част. Методи на линейното програмиране в икономиката - Емил Русев

Емил Русев книги Количествени методи в управлението. I част. Методи на линейното програмиране в икономиката Epub ще бъде достъпен за вас, когато се регистрирате на нашия уебсайт

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2007
РАЗМЕР: 5,71
ISBN: 9789544234041
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Емил Русев

Описание:

Освен теоретичните познания са дадени примери, задачи за самостоятелна работа, тестове, които да подпомогнат студентите при тяхната подготовка.Учебникът може да бъде използван и от студенти от различните специалности от ФИСН.

... произвежда три продукта П1, П2 и П3, като използва две суровини S1, S2 и два ресурса R1 и R2 ... Материали за евристични методи за изработване на ... ... . Продуктът П1 е ваза, която се продава на цена 12 лв. за една ваза . Продуктът П2 е гърне за печене, което се продава на ... 1. Русев, Е., Количествени методи в управлението - 1 част: Методи на линейното програмиране в икономиката, УИ "Паисий Хилендарски", 2007. 14. Методи и критерии на оценяване: Сподели своите Лекции по Количествени методи в у ... Количествени Методи В Управлението. I Част. Методи На ... ... . 14. Методи и критерии на оценяване: Сподели своите Лекции по Количествени методи в управлението с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com. Експертите са в група; 2. Метод на мозъчната атака. Събира се група експерти. ... Количествени методи на прогнозиране ... Математическите методи се основават на линейното програмиране - не се ... Сподели своите Лекции по Количествени методи в управлението с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com. v.Методи на преподаване ... Използвам подходящи образователни техники и различни методи за преподаване в зависимост от методичната единица, учебните планове и програми, специфичното за ... В теорията на управлението е необходимо да се прави разлика между понятията "подход", "принцип" и "метод". Най-общо по своето съдържание понятие е подходът. 2008. Наследяване на количествени признаци в F 1 хибриди зимна обик-новена пшеница (Triticum aestivum L.), Науч.съобщ. на ... ВЕЛИКО ТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ОСНОВИ НА НАЧАЛНАТА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА РЕФЕРАТ Тема: ПРАКТИЧЕСКИ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ * Метод ... Факултет по икономически и социални науки Катедри Управление и количествени методи в ... Оценяване на качеството ... Управление и количествени методи в икономиката # 2.3. Свойства на решенията на общата задача на линейното програмиране 44 2.4. Геометрична интерпретация на задачите на линейното програмиране. Графичен метод 49 j 2.5. Тест 1 по количествени методи в управлението ... Тест 1 по количествени методи в управлението. ... В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи ... Частични промени в учебни планове; Методически стандарти за учебен план; Избираеми дисциплини. Избираеми дисциплини 2019/2020 - есенен триместър; Избираеми дисциплини 2019/2020 - зимен триместър ПРИЛОЖЕНИЕТО НА СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА РАЗХОДИТЕ … the wooden houses production, DREWNO - WOOD, vol. 52, № 181, pp. 105-127. 7. Šatanová, A. (2010). Monitoring of costs and cre-ation of calculations in business, Annals of War-saw Univer...