Безплатна електронна библиотека

Кадастър, имотен регистър и устройство на територията - Александър Джеров# Петко Еврев#Константин Гегов

Кадастър, имотен регистър и устройство на територията Можете да изтеглите книгата в pdf формат epub след безплатна регистрация

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2008
РАЗМЕР: 5,56
ISBN: 9789547305168
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Александър Джеров# Петко Еврев#Константин Гегов

Описание:

Настоящото издание разглежда практически много важните въпроси на кадастъра и имотния регистър, устройството на територията и строителството.Книгата е структурирана така, че да обхване най-същественото в посочената материя.Основно място е отделено на актуалната съвременна проблематика по въпросите на кадастъра, имотния регистър, строителството и устройството на територията, като авторите се стремят да следват систематиката на съответната уредба – Закона за кадастъра и имотния регистър и Закона за устройство на територията.Предназначена е за ползване от широк кръг специалисти – инженери, архитекти, юристи.

... Еврев, Константин Гегов ... Кадастър, имотен регистър и устройство на територията - Сиби ... . Книгата се състои от три части и е посветена на казуси по частно право: Гражданско право ... Бизнес и предприемачи Транспорт и превозни средства Устройство на територията, строителство и кадастър Околна среда Селско стопанство и гори Граждански права Имотен регистър. Устройство на територи ... store.bg - Закупилите книгата "Кадастър, имотен регистър и ... ... . Устройство на територията - Александър Джеров, Петко Еврев, Константин Гегов" текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Устройство на територията, кадастър и регулация ... Устройство на територията, кадастър и регулация ... Издаване на удостоверения по чл.52 от Закона за кадастъра и имотния регистър. Кадастър, имотен регистър и устройство на територията интернет книжарница "Нова звезда" Автори: Александър Джеров, Петко Еврев, Константин Гегов Началник на отдела: инж. Румен Полимеров. тел.: 02 921 72 24; 02 921 72 58; 02 921 72 59. Приемно време. Услуги: Устройство на територията, кадастър и регулация в строителството; Контрол по строителството Месечни списания на издателство Труд и право с актуално приложно знание за трудовите отношения, счетоводството, собствеността, търговското, и облигационното право. Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1 - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 22.08.2019 г.) Този закон урежда организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на кадастъра и имотния регистър. Кадастър, имотен регистър и устройство на територията - проф.д-р Александър Джеров, Петко Еврев, Константин Гегов - изд. Сиби 2008 Автор на редица монографии - „Гражданско право", „Вещно право", „Правни проблеми на реституцията", „ЖСК и етажна собственост", съавтор е на „Кадастър, имотен регистър и устройство на ... Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по устройство на територията: Заявление по образец: 14 дни: 5.00 лв. Копие от документ за собственост 7 дни: 7.50 лв. Lex.bg - Семинари - ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА. ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, 29-31.10.2014 Кадастър, имотен регистър и устройство на територията Александър Джеров , Петко Еврев , Константин Гегов Издател: Сиби Въпроси и отговори по кадастъра - Следва ли Службите по геодезия, картография и кадастър да прилагат разпоредбата на чл. 54, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), когато при ... Връзка и зависимост между устройството ...