Безплатна електронна библиотека

Въпроси на етажната собственост - Стоян Ставру

Стоян Ставру книги Въпроси на етажната собственост Epub ще бъде достъпен за вас, когато се регистрирате на нашия уебсайт

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2009
РАЗМЕР: 3,41
ISBN: 9789547305809
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Стоян Ставру

Описание:

В книгата са разгледани вещноправните проблеми на възникването, правната същност и режимите на управление на етажната собственост. Изложението се опира както на актуалната уредба по Закона за управление на етажната собственост, който е в сила от 1 май 2009 г., така и на на съдебната практика по Закона за собствеността и отменения ПУРНЕС. Последователно са разгледани начините за персонификация на етажната собственост, особеностите на нейното управление, включително в т.нар. жилищни комплекси от затворен тип, и мнозинствата, които се формират за тази цел. Отделено е внимание на проблемите на бюджета и разпределението на разходите в етажната собственост.Книгата е полезна за практикуващия юрист и му помага да намери ориентири в дуалистичния режим на уредбата на този особен правен институт, а също и за всеки гражданин, който е натоварен с отговорната роля по управление или контрол в етажна собственост.

...е в етажната собственост ... Принудително събиране на вноските за Етажната собственост ... . Те ... - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост се разпределят поравно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите. (2) (Изм. Режимът на етажната собственост в практиката на ВКС (част първа) Режимът на етажната собственост в практиката на ВКС (част трета) Хипотези при негаторния иск, предявен от собственик на обект в сграда в режим на етажна ... Закон за управление на ... Район Илинден - Често задавани въпроси по прилагането на ... ... ... Закон за управление на етажната собственост : Образец Правилник за вътрешен ред : Образец за Книга на етажна собственост : Образец Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците За да е всичко законно, следва да имате разрешение от Общото събрание на етажната собственост на другия вход. (може да не са всички, достатъчно е мнозинство 50% +1 от присъстващите на общото ... Какви са задълженията на управляващите етажната собственост? За да знае домоуправителят с какви средства разполага общата каса, касиерът води книга за приходите и разходите: всеки разход трябва да е придружен от ... Чл.3. Изпълнението на актовете на органите на Етажната собственост, включително обжалването им се осъществява по реда, предвиден в ЗУЕС. Въпроси, които други отбягват или пренебрегват, ние сме готови да разгледаме, обсъдим и разрешим. ... свързани с управлението на етажната собственост са, че всички наематели, ползватели и ......